Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli


Dátum: 13.07.2022

Obrázok k aktualite Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli
Názov: Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli

SKAT_Kultúra a príroda na Zelenom páse

Krátky popis: Cieľom projektu je odhalenie, užívanie a uvedenie na trh doposiaľ skrytých kultúrnych a prírodných pamätihodností pozdĺž Zeleného pásu v oblasti rieky Moravy, prostredníctvom cykloturistiky, šetrnej k životnému prostrediu. Cyklotrasa, patriaca k európskej sieti EuroVelo vedie, rovnako ako cyklotrasa Kamp-Thaya-March, hraničným pásmom Rakúska a Slovenska po oboch brehoch rieky Moravy v úseku Hohenau / moravský Sv. Ján - Bratislava / Kittsee. Pozdĺž trasy sú vďaka Storytellingu (rozprávanie príbehov) priblížené dejiny európskej histórie, politiky, prírody a kultúry. Zlepšenie prístupnosti, turistické spracovanie existujúceho kultúrneho a prírodného dedičstva pozdĺž Zeleného pásu vedú k oživeniu prihraničného regiónu, k udržateľnému užívaniu kultúrnych a prírodných lokalít, k vytváraniu cezhraničného partnerstva prostredníctvom zavedenia komunikačných a pracovných systémov, podpore spoločnej regionálnej identity, ako aj k zvýšeniu kvality prostredníctvom jednotných štandardov poskytovaných služieb cykloturistom. Oblasť Zeleného pásu  je prírodná oblasť s vysokou historickou, kultúrnou a prírodnou hodnotou. Vznikla pozdĺž železnej opony naprieč Európou. Kvôli obmedzenému prístupu do hraničného priestoru sa tu zachovala jedinečná príroda s nespočetnými druhmi živočíchov a rastlín.
SKAT_Kultúra a príroda na Zelenom páse_Hranica-pozostatok Železnej opony
Prijímateľ:  Weinviertel Tourismus GmbH, Trnavský samosprávny kraj, Turizmus regiónu Bratislava, Slovenský cykloklub

Celkové oprávnené náklady projektu:  819 459,13 EUR

Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:  696 540,26 EUR (prostriedky EÚ); 48 994,18 EUR (ŠR SR)
SKAT_Kultúra a príroda na Zelenom páse_Marcheggský viadukt
Vlastné zdroje:  73 924,69 EUR

Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Doba realizácie projektu: apríl 2018 – jún 2022
 
 
SKAT_Kultúra a príroda na Zelenom páse_Pamätník Srdce Európy pod Devínom
Skočiť na hlavné menu