Spomedzi dopravných projektov ide najviac eurozdrojov na rozvoj železničnej a cestnej infraštruktúry


Dátum: 21.04.2023

Obrázok k aktualite Spomedzi dopravných projektov ide najviac eurozdrojov na rozvoj železničnej a cestnej infraštruktúry
Najvyšší podiel a objem čerpania prostriedkov Európskej únie v dopravnej časti Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) v programovom období 2014 až 2020 majú železničné a cestné projekty. Na rozvoj železničnej infraštruktúry v rámci základnej Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a obnovu mobilných prostriedkov podľa stavu k 31. marcu išlo takmer 87 %, alebo 629 mil. eur zo skoro 726 mil. eur. V prípade cestnej infraštruktúry ako súčasti spomínanej siete dosiahlo využívanie eurozdrojov 86,5 %, resp. zhruba 963 mil. eur z 1,11 mld. eur. Vyplýva to z informácií o čerpaní eurofondov na portáli Ministerstva financií SR.

Financovanie z európskych peňazí v zvyšných dopravných prioritách viac odvetvového programu výrazne zaostáva. Na podporu verejnej osobnej dopravy smerovalo necelých 54 %, čiže 214,5 mil. eur z bezmála 400 mil. eur. Iné projekty cestnej infraštruktúry mimo základnej siete TEN-T vyčerpali približne 43 %, čo je zhruba 276 mil. eur z takmer 645 mil. eur. Na ďalšiu modernizáciu železničnej infraštruktúry a obnovu vozidiel minuli zatiaľ 39 % prostriedkov, a to 135 mil. eur z 344 mil. eur. Najnižie využívanie zdrojov EÚ je na rozvoj infraštruktúry vodnej dopravy, z 29,5 mil. eur na tento zámer použili 2 mil. eur, teda menej ako 7 %.

Riadiacim orgánom OPII je Ministerstvo dopravy SR. Súčasťou najväčšieho operačného programu so štrnástimi prioritami je aj podpora informačnej spoločnosti. Na projekty s týmto zameraním vyčerpali 31 % alokácie, konkrétne 194 mil. eur zo 627 mil. eur. Ide o jedno z najnižších čerpaní eurofondov v tomto programe, sprostredkovateľom tejto časti je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Naopak, na technickú pomoc minuli takmer 82 % peňazí, čiže 71 mil. eur z 87 mil. eur.

Sprostredkovateľmi pre ďalšie priority programu sú ministerstvá hospodárstva a školstva, vedy, výskumu a športu. Čerpanie sa v nich pohybuje od 108 % na rozvoj konkurencieschopných malých a stredných podnikov v Bratislavskom kraji po 66 % na podporu výskumu, vývoja a inovácií. V novej priorite na podporu utečencov v Európe v súvislosti s vojnou na Ukrajine z 30 mil. eur ku koncu marca nevyužili žiadne peniaze.
OPII využil zo zdrojov EÚ k 31. marcu celkovo takmer 4 mld. eur, čo je zhruba 66,5 % z celkovej alokácie cez 6 mld. eur. Zostal tak pod celkovou priemernou mierou čerpania eurofondov vo všetkých programoch nad 67 %.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu