Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykli


Dátum: 01.06.2021

Obrázok k aktualite Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykliNázov: Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykli

javorina


Krátky popis: Cieľom projektu je zvýšenie návštevnosti a usmernenie návštevníkov cezhraničnej lokality Bielych Karpát na oboch stranách štátnej hranice. Medzi ďalšie ciele projektu patrí sprístupnenie najvyšších vrcholov pohoria Bielych Karpát (Veľkej Javoriny) prostredníctvom vybudovania cyklotrasy údolím Vrzávky a rekonštrukcia Javorinskej cesty ako prostriedku pre objavovanie prírodného a kultúrneho dedičstva tejto významnej oblasti. Turisticky atraktívna a vyhľadávaná lokalita najvyššieho vrchu pohoria Bielych Karpát - Veľkej Javoriny – je situovaný priamo na Česko – Slovenskej hranici. Veľká Javorina je bohatá nielen z pohľadu dedičstva, ale zároveň je súčasťou kultúrnych tradícií a udržiavania česko – moravsko – slovenské vzájomnosti. Na českej strane je už zaznačená cyklotrasa na vrchol Javoriny, ale po zanedbanej komunikácii, ktorá bola dlhé desaťročia vedená ako cesta III. triedy. Hlavnou aktivitou projektu je stavba a rekonštrukcia Cyklotrasy na Veľkú Javorinu na českej strane až po štátnu hranicu so Slovenskou republikou (2,50 km) a na slovenskej strane prestavba dočasnej približovacej zemnej cesty na cyklotrasu "Krivobučková" v celkovej dĺžke 3,87 km, čím vznikne spojenie a predĺženie cyklotrás v ČR až po území SR s okruhom pod Prírodnú rezerváciu Veľká Javorina. Stavba je doplnená o tzv. odpočinkové miesta s lavičkami, stojany na bicykle a infotabuľe. Budovaná infraštruktúra zaistí cykloturistom bezpečný a pokojný pobyt, a v neposlednom rade nenaruší vzácne a významné biotopy a lokality v I. zóne CHKO, NPR Javorina a PR Veľká Javorina.
javorina1
Prijímateľ:  Lesy České republiky, s.p., LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Celkové oprávnené náklady projektu:  1 129 920,86 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   960 432,72 € EÚ a 22 010,04 € ŠR
Vlastné zdroje:  147 478,10 €
Operačný program:  INTERREG V-A SK-CZ
Doba realizácie projektu: 1.5.2019 - 30.4.2021
 
 javorina2
 
Skočiť na hlavné menu