Spoločné dedičstvo, spoločná budúcnosť – stromy bez hraníc (TreeJoy)


Dátum: 16.11.2021

Obrázok k aktualite Spoločné dedičstvo, spoločná budúcnosť – stromy bez hraníc (TreeJoy)
Názov: Spoločné dedičstvo, spoločná budúcnosť – stromy bez hraníc (TreeJoy)
SKHU_TreeJoy2
Krátky popis: Lesnícke arborétum v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici a Botanická záhrada v Šoproni sú úzko spojené s históriou lesníckeho vysokoškolského štúdia v Uhorsku. Toto spoločné dedičstvo je naďalej rozvíjané cez družobnú spoluprácu družobných miest Banská Štiavnica a Šoproň. Hlavným cieľom projektu Common heritage - joint future, trees without borders je rekonštrukciu Arboréta (SK) a Botanickej záhrady (HU) za účelom ich zatraktívnenia a zvýšenia turistického potenciálu regiónu ako aj ich zachovania pre budúce generácie. V rámci projektu prebehli nasledovné aktivity: revitalizácia drevín, rekonštrukcia ciest a chodníkov (bezbarierových), rekonštrukcia administratívnej budovy, rekonštrukcia skleníkov, výstavby návštevného centra, vyhliadkovej veže, výstavba novej drevenej vstupnej brány, interaktívne mapy, a služby lesnej pedagogiky. Veľkou pridanou hodnotou je výroba dokumentárneho filmu o Arboréte a Botanickej záhrade. Andrej Kmeť, veľká osobnosť, ktorý celý život obetoval výskumu a rozvoju regiónu v okolí Banskej Štiavnice hovorieval: "Spoznávajme kraje svoje a spoznáme samých seba". A tak sa aj prostredníctvom plodov cezhraničnej spolupráce zvyšuje povedomie a atraktívnosť našich regiónov.
SKHU_TreJoy1
Prijímateľ:  Národné lesnícke centrum, Nyugat-magyarországi Egyetem
Celkové oprávnené náklady projektu:  1,460,765.80 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   1,241,650.93 € (ERDF)
Vlastné zdroje:  
Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
Doba realizácie projektu: 1. júl 2017 - 31. august 2021
 
Skočiť na hlavné menu