Spojenú školu v Rakoviciach čakajú výrazné investície do areálu aj nákupu novej techniky


Dátum: 11.10.2022

Obrázok k aktualite Spojenú školu v Rakoviciach čakajú výrazné investície do areálu aj nákupu novej techniky

Zo Spojenej školy v Rakoviciach v okrese Piešťany sa má stať špičkové centrum odborného vzdelávania a prípravy v záhradníctve a ovocinárstve pre študentov zo širšieho okolia. Trnavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom školy, plánuje nákup novej techniky, ráta s rekonštrukciou areálu aj s vytvorením nových učební v nadstavbe terajšej budovy. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

„V areáli Spojenej školy v Rakoviciach sa nachádza spoločensky hodnotný šesťhektárový prírodno-krajinársky park, historický kaštieľ, učebne odborného výcviku, internát aj školská kuchyňa s jedálňou. Máme plán, ako tento priestor revitalizovať,“ informoval predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Na projekt modernizácie materiálno-technického vybavenia školy získala župa príspevok z eurofondov vo výške 1,1 milióna eur. Vďaka nemu škola získa traktory a nové pomôcky na praktické vyučovanie. Najväčšou zmenou prejde skleník, ktorý bude vybavený rozvodom vody, vykurovaním, drenážou strechy aj podlahy a ďalšími vymoženosťami.

Samosprávny kraj už podľa župana Viskupča vyhlásil verejné obstarávanie na prvú etapu stavebných prác, ktoré sa týkajú úpravy vjazdu. Pokračovať bude vybudovaním jazierka, jedlých aj japonských záhrad, školského vinohradu či oddychových zón. Tie budú časom prístupné pre verejnosť na rekreáciu a trávenie voľného času s možnosťou dozvedieť sa o tvorbe udržateľného životného prostredia,.

Popri zlepšovaní podmienok na praktické vyučovanie záhradníctva alebo ovocinárstva ráta Trnavský samosprávny kraj s postupným prispôsobovaním študijných a učebných odborov potrebám trhu práce, najmä zamestnávateľom v regióne. „Ich paletu spestríme o žiadané ekonomické smery, ako napríklad rozvoj vidieka, či agroturistiku,“ doplnil riaditeľ odboru školstva Úradu Trnavského samosprávneho kraja Stanislav Pravda s tým, na tieto účely vzniknú nové učebne v nadstavbe terajšej budovy.

o Spojenej školy v Rakoviciach v okrese Piešťany sa má stať špičkové centrum odborného vzdelávania a prípravy v záhradníctve a ovocinárstve pre študentov zo širšieho okolia. Trnavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom školy, plánuje nákup novej techniky, ráta s rekonštrukciou areálu aj s vytvorením nových učební v nadstavbe terajšej budovy. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

 

„V areáli Spojenej školy v Rakoviciach sa nachádza spoločensky hodnotný šesťhektárový prírodno-krajinársky park, historický kaštieľ, učebne odborného výcviku, internát aj školská kuchyňa s jedálňou. Máme plán, ako tento priestor revitalizovať,“ informoval predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Na projekt modernizácie materiálno-technického vybavenia školy získala župa príspevok z eurofondov vo výške 1,1 milióna eur. Vďaka nemu škola získa traktory a nové pomôcky na praktické vyučovanie. Najväčšou zmenou prejde skleník, ktorý bude vybavený rozvodom vody, vykurovaním, drenážou strechy aj podlahy a ďalšími vymoženosťami.

 

Samosprávny kraj už podľa župana Viskupča vyhlásil verejné obstarávanie na prvú etapu stavebných prác, ktoré sa týkajú úpravy vjazdu. Pokračovať bude vybudovaním jazierka, jedlých aj japonských záhrad, školského vinohradu či oddychových zón. Tie budú časom prístupné pre verejnosť na rekreáciu a trávenie voľného času s možnosťou dozvedieť sa o tvorbe udržateľného životného prostredia,.

 

Popri zlepšovaní podmienok na praktické vyučovanie záhradníctva alebo ovocinárstva ráta Trnavský samosprávny kraj s postupným prispôsobovaním študijných a učebných odborov potrebám trhu práce, najmä zamestnávateľom v regióne. „Ich paletu spestríme o žiadané ekonomické smery, ako napríklad rozvoj vidieka, či agroturistiku,“ doplnil riaditeľ odboru školstva Úradu Trnavského samosprávneho kraja Stanislav Pravda s tým, na tieto účely vzniknú nové učebne v nadstavbe terajšej budovy.

ZDROJ: TASR


Skočiť na hlavné menu