Spojená škola v Ivanke pri Dunaji prechádza rozsiahlou rekonštrukciou


Dátum: 21.04.2021

Obrázok k aktualite Spojená škola v Ivanke pri Dunaji prechádza rozsiahlou rekonštrukciou
Spojená škola v Ivanke pri Dunaji, ktorá je v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Týka sa Jazdeckej školy v Zálesí a jej deviatich objektov odborného teoretického a praktického vyučovania Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Priestorové a technologické zázemie má vyhovovať požiadavkám trhu práce v oblasti pôdohospodárstva a veterinárstva, zlepší sa tiež prepojenie praxe s teóriou a zvýši počet žiakov v praktickom vyučovaní.

"Modernizácia materiálno-technického vybavenia zahŕňa nové technológie pre výkrm v oblasti drobnochovu spĺňajúce súčasné štandardy v oblasti poľnohospodárstva. Rovnako pribudnú odborné učebne s moderným vybavením stolárskych a kováčskych dielní," skonštatovala Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Úradu BSK. Nové technológie podporia taktiež odbor veterinárneho zdravotníctva, oblasť agropodnikania zatraktívnia nové poľnohospodárske stroje a zariadenia v objekte pre farmový chov zvierat.

K modernizácii pristúpil kraj pre nedostatočné súčasné vybavenie a infraštruktúru tohto pracoviska. Nevyhovovali ani požiadavky a štandardy praxe nevyhnutné pre budúce uplatnenie sa žiakov na trhu práce. Cieľom projektu je preto zvýšiť kvalitu praktického odborného vyučovania, zlepšenie odbornej prípravy žiakov a ich zameranie sa na podmienky podnikateľského prostredia a absolvovanie praxe v súkromnom sektore. Zmeny majú tiež prispieť k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju pedagógov.

 "Naša škola je školou s celoslovenskou pôsobnosťou a dlhou tradíciou. Vzdeláva v 16 odboroch a medzi tie najzaujímavejšie patrí chov koní a jazdectvo, rybárstvo, kynológia a drobnochov," priblížila Katarína Kubišová, riaditeľka Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji. Spolupracuje s partnerskými školami v Rakúsku, Maďarsku, vo Fínsku a v Česku.

"Posledných 30 rokov bolo stredné odborné školstvo na vedľajšej koľaji. Pritom dopyt po absolventoch týchto škôl je veľmi veľký," poznamenal predseda BSK Juraj Droba. V Bratislavskom kraji chýbajú napríklad strojní mechanici, technológovia kozmetiky a chemických liečiv, agropotravinári, ale aj informatici či grafickí dizajnéri. Do vzdelávania detí preto podľa šéfa kraja treba investovať, v opačnom prípade nebude mať kto vykonávať odborné a remeselné práce. "Utrpí aj konkurencieschopnosť Slovenska voči okolitým štátom a budeme odkázaní na ľudí zo zahraničia," doplnil Droba.

Projekt rekonštrukcie pracoviska školy by mal byť dokončený začiatkom roka 2023. Celková výška investície je takmer 4,5 milióna eur, projekt je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu