Sp.Nová Ves: Nový cyklochodník prepojí mestské časti Ferčekovce a Novoveská huta


Dátum: 27.02.2020

Obrázok k aktualite Sp.Nová Ves: Nový cyklochodník prepojí mestské časti Ferčekovce a Novoveská huta
V Spišskej Novej Vsi pribudne nová cyklistická trasa. Podľa vyjadrenia vedúceho odboru výstavby a dopravy Milana Muchu bude takmer dvojkilometrový chodník prepájať mestskú časť Ferčekovce so začiatkom na Nitrianskej ulici a končiac na Sadrovcovej ulici v mestskej časti Novoveská Huta.

„Celkové oprávnené výdavky projektu sú takmer 740.000 eur, pričom nenávratný finančný prostriedok predstavuje viac ako 700.000 eur,“ uviedol Mucha. Dotáciu mestu schválil rezort pôdohospodárstva. V súčasnosti je projekt pred vyhlásením verejného obstarávania na dodávateľa stavby. Predpokladaný termín výstavby je približne 12 mesiacov.

Daný chodník predstavuje podľa samosprávy alternatívne prepojenie mestských častí Ferčekovce a Novoveská Huta a aj preto sa mesto rozhodlo pre jeho realizáciu. Daná cyklotrasa bude realizovaná ako obojsmerná dvojpruhová komunikácia so šírkou 3,5 metra. Jej súčasťou bude cyklistické odpočívadlo s jednoduchým dreveným prístreškom pre možnosť krátkodobého oddychu situované 300 metrov od Ferčekoviec.

„Mesto má schválené ďalšie dva projekty na rekonštrukciu cyklotrás a prepojenie už existujúcich cyklistických chodníkov. Tejto problematike sa plánuje mesto aj naďalej venovať a vytvárať nové cyklistické trasy,“ dodal Mucha. Ide o rekonštrukciu cyklistickej radiály, úsek na Duklianskej ulici až po sídlisko Západ bude zrealizovaný v dĺžke približne 1400 metrov po oboch stranách komunikácie. V tomto prípade sa náklady vyšplhajú približne na 214.000 eur. Ráta sa tiež s rekonštrukciou cyklochodníka vedúceho popri bývalých kasárňach – 1. etapa, v dĺžke takmer 400 metrov, na ktorý radnica získala dotáciu vo výške 330.000 eur.

„Prioritou mesta v oblasti cyklodopravy je vytvorenie nových a prepojenie existujúcich cyklotrás s cieľom odľahčenia automobilovej dopravy,“ dodal vedúci odboru výstavby.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu