Spišská Stará Ves získala eurofondy na zvýšenie kapacity a čiastočnú obnovu MŠ


Dátum: 10.12.2019

Obrázok k aktualite  Spišská Stará Ves získala eurofondy na zvýšenie kapacity a čiastočnú obnovu MŠ
Mesto Spišská Stará Ves získalo dotáciu na zvýšenie kapacity a čiastočnú rekonštrukciu materskej školy (MŠ). Primátor mesta Ján Kurňava uviedol, že žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na projekt z fondov Európskej únie cez Integrovaný regionálny operačný program, samospráva podala v máji. „Výška nenávratného príspevku, ktorý nám schválili teraz v decembri, je vo výške 234.000 eur. Celkové náklady pritom dosiahnu takmer 247.000 eur, zvyšnú čiastku dofinancujeme z vlastných zdrojov,“ doplnil primátor.

V súčasnosti je v Spišskej Starej Vsi podľa neho nedostatok miest pre umiestnenie detí predškolského veku a škôlka už kapacitne nepostačovala. Aj preto tam od septembra otvorili novú triedu, ktorá by mala byť neskôr umiestnená v rozšírených priestoroch bloku C. Vďaka rekonštrukcii MŠ, ktorá je súčasťou Spojenej školy na Štúrovej ulici, sa podľa primátora skvalitní predprimárne vzdelávanie detí a zároveň sa vytvorí adekvátny priestor na ďalšie aktivity.
      
V rámci obnovy sa jednak zväčší objekt MŠ, dôjde tiež k zavedeniu prvkov inkluzívneho vzdelávania a vďaka modernizácii sa zvýši energetická hospodárnosť budovy. „Gro projektu je rekonštrukcia hospodárskej časti budovy, kde je umiestnená kuchyňa, sklady, kotolňa, zázemie riaditeľstva a pedagogického zboru,“ konkretizoval Kurňava. Technický stav tohto objektu je podľa neho výrazne narušený a má viacero nedostatkov. V rámci obnovy tak dôjde k výmene okien a dverí, oprave fasády a vyrieši sa tiež vlhkosť v spodnej časti stavby. Zároveň sa zmodernizuje sociálne zázemie, osvetlenie a rozvody v celej budove.

„Budova škôlky bola postavená ešte v roku 1976 a odvtedy sa do nej neinvestovalo takmer nič,“ skonštatoval primátor. Zároveň dodal, že na realizáciu projektu, ktorý bude rozdelený do viacerých etáp, má samospráva 18 mesiacov. V súčasnosti pracuje na vyhlásení verejného obstarávania a výbere dodávateľa.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu