Spišská Stará Ves: Mesto získalo takmer 290.000 eur na výstavbu zberného dvora


Dátum: 07.03.2021

Obrázok k aktualite Spišská Stará Ves: Mesto získalo takmer 290.000 eur na výstavbu zberného dvora
Mesto Spišská Stará Ves získalo z eurofondov financie na výstavbu nového zberného dvora. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 303.932,04 eura, z toho je výška nenávratného finančného príspevku 288.735,44 eura a spolufinancovanie mesta z vlastných zdrojov je vo výške 15.196,60 eura. Ako informuje radnica na svojej webstránke, hlavným cieľom predkladaného projektu je rozšírenie a zefektívnenie triedenia komunálnych odpadov v meste.

Predmetom projektu je vybudovanie zberného dvora v meste Spišská Stará Ves a obstaranie technického vybavenia na podporu triedeného zberu v meste.

Realizáciou projektu dôjde podľa mesta k výraznému zníženiu množstva nevyseparovateľného odpadu odvážaného na skládku, a tým aj zníženiu s tým spojených nákladov. Ďalej dôjde k zníženiu zaťaženia životného prostredia, vytvoreniu podmienok na odovzdávanie rôznych druhov odpadov priamo v meste, odstráneniu nebezpečia vzniku ďalších čiernych skládok, dodržaniu právnej legislatívy o odpadoch vzťahujúcej sa na mesto či zvýšeniu environmentálnej uvedomelosti a správania sa obyvateľov.​
 
Zdroj: TASR
 

Skočiť na hlavné menu