Spišská Stará Ves chce vlastný zberný dvor, pôjde naň viac ako 232-tisíc eur


Dátum: 17.05.2022

Obrázok k aktualite Spišská Stará Ves chce vlastný zberný dvor, pôjde naň viac ako 232-tisíc eur
Mesto Spišská Stará Ves na Zamagurí plánuje výstavbu zberného dvora. Vybudovaný má byť v blízkosti futbalového ihriska a kompostoviska na pozemku v jeho vlastníctve. Samospráva bude práce v predpokladanej hodnote viac ako 232-tisíc eur bez DPH financovať z eurofondov, konkrétne z operačného programu Kvalita životného prostredia. Ako pre agentúru SITA uviedol primátor mesta Ján Kurňava, samospráva chce vybudovaním vlastného zberného dvora ušetriť finančné prostriedky a tiež zefektívniť systém nakladania s odpadom.

Cieľom projektu je vybudovať oplotený zberný dvor pre separáciu odpadov. Nachádzať sa tam bude zastrešená garáž s kanceláriou či šatňou a toaleta, skladový kontajner, päť vaňových kontajnerov na veľkoobjemový a drobný stavebný odpad a manipulačná spevnená plocha pre nákladné automobily. Oplotený objekt nebude zastrešený, bude napojený na verejný vodovod, splaškovú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu a elektrickú energiu. Zastavaná plocha zberného dvora bude takmer 382 metrov štvorcových. Mesto zatiaľ hľadá dodávateľa stavebných prác v rámci verejného obstarávania.

„Situácia, čo sa týka odpadov, je z roka na rok väčším problémom, uloženie a nakladanie s komunálnym odpadom a separovanými zložkami je finančne čoraz náročnejšie,“ skonštatoval primátor. Aj preto sa podľa jeho slov mesto rozhodlo ísť do tohto projektu a vyjsť v ústrety samotným obyvateľom. „Vyseparované zložky budú môcť doviezť počas pracovných dní či soboty na tento zberný dvor. Tým pádom sa vyhneme tomu, aby boli nádoby, ktoré slúžia na zber týchto odpadov, v centre mesta, ale posunie sa to niekam inam,“ dodal.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu