Spišská Nová Ves: Nemocnica zmodernizuje svoje vybavenie z eurofondov


Dátum: 12.12.2017

Obrázok k aktualite Spišská Nová Ves: Nemocnica zmodernizuje svoje vybavenie z eurofondov
Spišskonovoveská nemocnica nakúpi nové CT a RTG, zároveň v nej pribudne vybavenie operačných sál i špeciálne inkubátory pre novorodencov. To sú podľa riaditeľky nemocnice Renáty Šulákovej len niektoré časti z medicínskeho vybavenia, ktoré plánujú v najbližších troch rokoch zakúpiť, využijú na to nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške 2,5 milióna eur.

      Minulý rok nemocnica uviedla do prevádzky urgentný príjem (UP) a oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS), čo bola najvýznamnejšia a najväčšia investícia od jej vzniku. „Zásadným spôsobom sme vtedy zmenili procesy a usporiadanie oddelení a vytvorili tak unikátny model pre celé Slovensko. V prvej fáze sme zabezpečili najpotrebnejšie prístrojové vybavenie, vďaka spomínanej dotácii je možné kompletne vybaviť oddelenia novou prístrojovou technikou,“ uviedla Šuláková. Nákup zahŕňa monitory vitálnych funkcií, ventilátory pre umelú pľúcnu ventiláciu či intubačný videobronchoskop, ktoré nahradia tie staršie, opotrebovanejšie. V nemocnici by tiež mal podľa riaditeľky pribudnúť prenosný ultrazvukový aj röntgenový prístroj, ktoré umožnia diagnostikovať pacienta priamo pri jeho lôžku. „Pri kriticky chorom pacientovi môže byť transport na vyšetrenie rizikový. Mobilné prístroje tak zvýšia jeho bezpečnosť aj urýchlia vyšetrenie,“ zdôrazňuje Šuláková s tým, že pribudnú aj ďalšie intenzivistické lôžka pre kritickú starostlivosť.

      Nové CT a rádiodiagnostické oddelenie, ktoré je priamo prepojené s UP a OAMIS, dostane nový počítačový tomograf. Ten spresní, urýchli a skvalitní diagnostiku. „Najmodernejšie medicínske zariadenia tohto typu neustále napredujú a umožňujú tak lekárom odhaľovať závažné ochorenia v oveľa včasnejšom štádiu. Najmä u onkologických pacientov sa tak pravdepodobnosť úplného vyliečenia zvyšuje,“ vysvetľuje riaditeľka s tým, že CT prístroje novej generácie majú tiež významne nižšiu radiačnú záťaž pre pacienta. Okrem toho plánuje nemocnica nahradiť aj svoj súčasný ultrasonograf a röntgen.

      V Spišskej Novej Vsi plánujú investovať aj do vybavenia oboch chirurgických operačných sál. Pribudnú nové anestéziologické prístroje, operačné stoly i svetlá či artroskopická veža. „Pomôže nám to rozšíriť aktuálne veľmi žiadanú miniinvazívnu chirurgiu, ktorá prispieva k zníženiu trvania nutnej rekonvalescencie pacienta a ku skráteniu dĺžky hospitalizácie,“ podotýka Šuláková.

      Nové prístrojové vybavenie dostane aj detské a novorodenecké oddelenie, vrátane jednotiek intenzívnej starostlivosti. Pribudnú tak napr. monitory vitálnych funkcií, výhrevné a intenzivistické lôžka či inkubátory. „Ročne sa na Slovensku rodí čoraz väčší počet patologických novorodencov, najmä detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou a predčasne narodených detí. Špeciálne prístrojové vybavenie pomáha novorodencom náročný proces adaptácie lepšie zvládnuť,“ zdôvodnila riaditeľka.

      Nemocnica by mala zmluvu o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu podpísať v najbližších týždňoch.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu