Spišská Nová Ves: Na SPŠT zrealizujú vodozádržné opatrenia za milión eur


Dátum: 23.06.2022

Obrázok k aktualite Spišská Nová Ves: Na SPŠT zrealizujú vodozádržné opatrenia za milión eur
Spišská Nová Ves 23. júna (TASR) - Na Strednej priemyselnej škole technickej (SPŠT) v Spišskej Novej Vsi zrealizujú rozsiahle vodozádržné opatrenia za viac ako milión eur. Na projekt získala škola nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu vo výške viac ako 810.000 eur. Zvyšok prostriedkov dofinancuje zriaďovateľ školy, ktorým je Košický samosprávny kraj (KSK). Pre TASR to uviedol riaditeľ SPŠT Ladislav Ruttkay.

"Začiatkom roka sa začali prípravné práce na realizáciu diela, v súčasnosti sme ukončili verejné obstarávanie na zhotoviteľa a procesy tohto konania sme poskytli kompetentným na kontrolu. Začatie prác predpokladáme v auguste alebo septembri tohto roka," priblížil riaditeľ. Ak pôjde všetko podľa plánu, projekt by mal byť hotový do konca júna 2023. "Keďže ide o stavebné práce hlavne v exteriéri, aktivity priamo neovplyvnia vyučovací proces," dodal.

Projekt ráta so siedmimi vodozádržnými opatreniami, a to vegetačnou strechou, podpovrchovými akumulačnými nádržami, podpovrchovými vsakovacími systémami, dažďovými záhradami a jazierkom v átriu. Dôjde tiež k výmene vodonepriepustných asfaltových plôch, ktoré nahradia vegetačné, či vodonepriepustných plôch za vodopriepustné a inštalácii vegetačných stien. "Aktuálne sú u nás vhodné podmienky na realizáciu týchto opatrení. Máme záujem spolupracovať na projekte zadržiavania vody v krajine, a to tým, že množstvo asfaltových plôch sa zmení na priepustné a šetrné k životnému prostrediu," zdôvodnil Ruttkay s tým, že škola tak dokáže dažďovú vodu zadržať a využiť pre vlastné potreby. Okrem toho, vďaka týmto zásahom nebude dochádzať k prehrievaniu školských objektov a komfort tak pocítia študenti aj učitelia. "Tí budú mať k dispozícii zelené zóny, ktoré môžu využiť na moderné exteriérové vzdelávanie, ale aj oddych," zdôraznil riaditeľ.

Škola ešte v roku 2020 vypracovala projektovú dokumentáciu a požiadala o nenávratný finančný príspevok z výzvy Ministerstva životného prostredia SR, ktoré pre rôzne subjekty rozdelila dohromady deväť miliónov eur. "KSK sa snaží realizovať opatrenia zamerané na obnovu poškodenej krajiny a ochranu životného prostredia. Aktivity realizuje prostredníctvom Programu obnovy krajiny. Od roku 2018 preto župa pracuje na vodozádržných a iných opatreniach na zlepšenie klímy. Jednou z aktivít je vytvoriť v našej škole podmienky na prispôsobovanie sa zmene klímy," dodal Ruttkay.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu