SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Mesto chce okrem sídliska Východ revitalizovať z eurofondov aj Západ


Dátum: 04.03.2022

Obrázok k aktualite SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Mesto chce okrem sídliska Východ revitalizovať z eurofondov aj Západ

Mesto Spišská Nová Ves by chcelo zrevitalizovať vnútroblok sídliska Západ. Po tom, ako sa mu podarilo získať nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu sídliska Východ vo výške viac ako pol milióna eur, uchádza sa o eurofondy aj na ďalší projekt. Jeho celkové oprávnené výdavky sú takmer 642-tisíc eur s DPH, pričom spolufinancovanie by bolo 5 percent. Predloženie žiadosti v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu dodatočne schválili mestskí poslanci počas štvrtkového zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Podľa vedúcej referátu rozvoja mesta Dariny Pavelekovej by sa s realizáciou prvého projektu na sídlisku Východ malo začať v krátkom čase. „Druhý projekt bol predložený na základe mimoriadneho dopytu zo strany obyvateľov sídliska aj celkovej potreby mesta ako takého,“ vysvetlila počas zastupiteľstva k zámeru revitalizácie vnútrobloku na Západe.

Plánovaná revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ, ktoré je ohraničené ulicami Hutnícka, Kolárska a Strojnícka, by zahŕňala modernizáciu mestského mobiliáru a detských ihrísk. Ako ďalej vyplýva z dôvodovej správy k zastupiteľstvu, obnoviť tam chcú aj zeleň a pribudnúť by mali nové stožiare verejného osvetlenia popri navrhovaných peších trasách, pri multifunkčnom ihrisku a detských ihriskách. Celková výmera riešeného územia je 7 165 metrov štvorcových, z toho podiel zelene predstavuje takmer 58 percent. Pribudnúť by mal aj amfiteáter, ktorý by slúžil na prezentáciu aktivít Centra voľného času či iné školské a mimoškolské aktivity, hudobné a divadelné vystúpenia.

Zároveň sa počíta s obnovou komunikácií a vegetačnými úpravami. „V rámci riešenia revitalizácie vnútrobloku boli v riešenom území v závislosti od veku cieľových skupín a aktivít vyčlenené tri plochy pre vybudovanie detských ihrísk, respektíve osadenie fitnes prvkov a multifunkčného ihriska. V centrálnom priestore vnútrobloku má byť detské ihrisko pre malé deti vo veku jeden až šesť rokov a detské ihrisko pre väčšie deti vo veku štyri až 14 rokov. V juhovýchodnej časti areálu navrhujeme exteriérové fitnes s možnosťou posilňovania a precvičenia celého tela,“ informovala samospráva v dôvodovej správe.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu