SPIŠSKÁ BELÁ: Začala sa výstavba cyklotrasy v Strážkach, v pláne je aj bike park


Dátum: 12.10.2017

Obrázok k aktualite SPIŠSKÁ BELÁ: Začala sa výstavba cyklotrasy v Strážkach, v pláne je aj bike park
Mesto Spišská Belá začalo v týchto dňoch s výstavbou cyklotrasy do Kežmarku v mestskej časti Strážky. Ide o úsek dlhý niečo cez dva kilometre a vedie od štrkoviska v Strážkach cez kaštieľ Strážky, až po začiatok panelového chodníka na začiatku Strážok v smere na Spišskú Belú. „Uvedená cyklotrasa sa realizuje v rámci úspešného cezhraničného slovensko-poľského projektu 'Cesta okolo Tatier – 2. etapa', ktorý je financovaný z programu Interreg V-A 2014-2020,“ informoval primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak.

      Hlavným zhotoviteľom stavby je víťaz verejnej súťaže - spoločnosť Inžinierske stavby Košice, a.s., pričom stavebné práce pre nich realizuje firma BAPAS zo Spišskej Belej. Výstavba uvedenej cyklotrasy by mala trvať do mája budúceho roka, avšak do konca tohto roka sa podľa primátora urobia takmer všetky stavebné práce, ak to, samozrejme, umožní počasie. „Samotné asfaltovanie prebehne až na jar budúceho roka,“ dodal Bieľak s tým, že náklady na dvojkilometrový úsek sa vyšplhajú na 211.000 eur. Ten je súčasťou päťkilometrovej trasy, ďalšie viac ako tri kilometre by sa mali vybudovať z Tatranskej Kotliny do Ždiaru. Dohromady bude chodník stáť približne 463.000 eur a 95 % nákladov je financovaných z fondov Európskej únie (EÚ) a štátneho rozpočtu.

      Cyklisti sa však v súvislosti s cykloturistikou môžu tešiť aj na vytvorenie nového bike parku s tzv. pumptrackovou dráhou a workoutovým ihriskom. „Ide o mikroprojekt, ktorý budeme realizovať taktiež z už spomínaného programu. Naším partnerom je poľské partnerské mesto Szczawnica,“ dodal Bieľak. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom budovania doplnkovej infraštruktúry k existujúcej cyklotrase do Tatranskej Kotliny zabezpečiť ochranu a rozvoj prírodného dedičstva v slovensko–poľskom pohraničí. Unikátnosťou existujúcej cyklotrasy v Spišskej Belej, ktorá je súčasťou Tatranského okruhu – Cesty okolo Tatier, je podľa primátora jej funkčné napojenie na oddychovú zónu Beliansky rybník. A práve pri ňom by mala byť dobudovaná doplnková cyklistická infraštruktúra.

      „Navrhovaný bike park je technicky zložitou aj finančne náročnou investíciou," dodala Katarína Hradická z oddelenia regionálneho rozvoja mesta s tým, že v prípade úspešnosti je termín realizácie projektu od apríla do novembra budúceho roka. Náklady by sa mali vyšplhať na takmer 59.000 eur, z toho takmer 50.000 eur bude z fondov Európskej únie, 10 % zo štátneho rozpočtu a mesto sa bude na financovaní podieľať piatimi percentami.

      Poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na svojom zasadnutí na začiatku októbra už schválili projektovú štúdiu uvedeného bike parku. Iniciátorom tejto myšlienky bol Martin Siska a získal od mesta v rámci rozpočtu finančnú podporu na prípravu projektovej štúdie pumptracku. Jeho autorom je Roman Kaločay, ktorý vytvoril viacero známych pumptrackov na Slovensku. Podľa neho v prípade vybudovania celého bike parku v Spišskej Belej to bude jeden z najväčších pumptrakov na Slovensku.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu