Spišská Belá: Mesto vybuduje vďaka eurofondom nové komunitné centrum


Dátum: 02.03.2020

Obrázok k aktualite Spišská Belá: Mesto vybuduje vďaka eurofondom nové komunitné centrum
V podtatranskom mestečku Spišská Belá začnú čoskoro s výstavbou komunitného centra. Zámer schválili tamojší poslanci ešte v máji 2018. „Samospráva preto pripravila a podala projekt spolu so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie v rámci operačného programu Ľudské zdroje, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný,“ uviedla Paula Grivalská z Mestského úradu v Spišskej Belej.

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku mesto podpísalo v januári 2019. Celkové oprávnené náklady boli schválené vo výške takmer 350.000 eur, pričom povinné spolufinancovanie mesta predstavuje necelých 17.500 eur. Samospráva prostredníctvom zhotoviteľa, ktorým je spoločnosť EKO SVIP Sabinov, v najbližších dňoch začne s výstavbou objektu. „Stavenisko v areáli pri bývalej kolkárni na Tatranskej ulici bolo zhotoviteľovi, ktorý vzišiel z verejného obstarávania, odovzdané už v októbri 2019, avšak pre nepriaznivé poveternostné podmienky sa vtedy stavebné práce nezačali,“ dodala Grivalská.

Dvojpodlažný objekt so zázemím na potreby rôznych komunít mesta a ich aktivity bude slúžiť napríklad klubu seniorov, rôznym spolkom a neformálnym skupinám. Budú to priestory na výchovné, vzdelávacie a aktivačné činnosti, no tiež priestory na sociálnu inklúziu, sociálne poradenstvo a na terénnu sociálnu prácu. „Do budúcna v záhrade pri komunitnom centre plánujeme zriadiť rondo so stromami, lavičkami a vzniknúť tam má aj oddychová lúka,“ doplnila Grivalská.

Predpokladané ukončenie prác je v decembri tohto roka. Dovtedy žiada mesto obyvateľov o rešpektovanie obmedzení v súvislosti s prechodom cez areál pri bývalej kolkárni. Stavenisko totiž bude počas celej doby výstavby v súlade s platnou legislatívou zabezpečené dočasným oplotením proti vstupu cudzích osôb.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu