SPECKTECH FOOD FINDER


Dátum: 14.04.2021

Obrázok k aktualite SPECKTECH FOOD FINDER

Spoločnosť SpeckTech, s. r. o., zrealizovala svoj projekt v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov. Cieľom výzvy vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR bolo podporiť projekty v oblasti uvedenia nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu.  
spacktech_1


Spoločnosť v rámci projektu prišla s myšlienkou ekologickejšieho hospodárenia s potravinami v reštauráciách či prevádzkach poskytujúcich občerstvenie na Slovensku a rozšírila svoje produktové portfólio o unikátny výrobok – mobilnú aplikáciu SpeckTech food finder. Ide o komunikačnú platformu, ktorá spája vybrané stravovacie zariadenia ponúkajúce zákazníkom jedlá s končiacou dobou exspirácie za zvýhodnenú cenu. Z projektu spoločnosť obstarala informačno-komunikačnú technológiu, zabezpečila marketingové služby, školenia a vytvorila softvérovú platformu s cieľom výraznej inovácie produktu a procesu. Viac informácií na: http://www.specktech.sk/
spacktech_3
  • operačný program:  Integrovaná infraštruktúra
  • názov projektu: Podpora inovačného potenciálu spoločnosti SpeckTech, s. r. o., prostredníctvom vytvorenia mobilnej aplikácie
  • prijímateľ: SpeckTech, s. r. o.
  • nenávratný finančných príspevok: 60 030,00  Eur
  • miesto realizácie: Rimavská Sobota
  • doba realizácie projektu: 1/2019 – 1/2020
  • spacktech_4

Skočiť na hlavné menu