SOŠ v Kežmarku a Medzilaborciach získali príspevok 1,68 milióna eur


Dátum: 16.03.2021

Obrázok k aktualite SOŠ v Kežmarku a Medzilaborciach získali príspevok 1,68 milióna eur
Prešovský samosprávny kraj (PSK) získal ďalší nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,68 milióna eur na zlepšenie kvality odborného vzdelávania vo vybraných stredných školách. Peniaze investuje do materiálno-technického vybavenia svojich dvoch škôl, a to Strednej odbornej školy (SOŠ) agropotravinárskej a technickej v Kežmarku a SOŠ polytechnickej A. Warhola v Medzilaborciach. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.


Ako ďalej priblížil predseda PSK Milan Majerský, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) už schválilo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,68 milióna eur. A to spolu pre dve z vybraných škôl iniciatívy Catching-up Regions, konkrétne pre SOŠ agropotravinársku a technickú v Kežmarku a SOŠ polytechnickú A. Warhola v Medzilaborciach. „Som veľmi rád, že sa nám darí pokračovať v dobre rozbehnutom projekte, ktorý nielenže ozdraví naše školy, ale aj prepojí vzdelávanie s reálnymi potrebami trhu práce,“ uviedol Majerský.


V Medzilaborciach je v rámci celej investície plánovaná rekonštrukcia školy na Duchnovičovej ulici a takisto budov praktického vzdelávania na Mierovej ulici. Schválený príspevok bude smerovať do materiálno-technického vybavenia. Heilová ozrejmila, že vďaka novým strojom a zariadením odborných učební chce PSK vybudovať zo SOŠ polytechnickej A. Warhola v Medzilaborciach moderné vzdelávacie centrum v oblasti služieb, spracúvania dreva, strojárstva a elektrotechniky.


V SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku sa v rámci tejto etapy investuje najmä do materiálno-technického vybavenia a stavby elokovaného pracoviska v obci Rakúsy. Cieľom je podľa Heilovej vytvoriť zázemie pre teoretické a praktické odborné vyučovanie v odbore potravinárska výroba.


Do integrovanej investície je zapojených prioritne päť stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok, SOŠ polytechnická A. Warhola Medzilaborce, Spojená škola Jarmočná Stará Ľubovňa, SOŠ elektrotechnická Poprad-Matejovce a Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov. „Celkové investície z operačného programu IROP pre päť vybraných škôl PSK sú plánované vo výške 33 miliónov eur. Pre tretiu etapu iniciatívy kraj predstavil zoznam ďalších 12 škôl, v ktorých plánuje pokračovať v podobných investíciách,“ dodala Heilová.​​
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu