SOPK: Nový cezhraničný projekt má podporiť ochranu práv duševného vlastníctva


Dátum: 28.03.2021

Obrázok k aktualite SOPK: Nový cezhraničný projekt má podporiť ochranu práv duševného vlastníctva
Nový cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselných práv zameraný na šírenie know-how a podporu ochrany duševného vlastníctva v rámci projektu s názvom InProTool majú už čoskoro priniesť obchodné komory z regiónov juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska. Ich cieľom bude prepájať ľudí, firmy, univerzity a ďalšie inštitúcie pri hľadaní inšpirácií a získavaní nových znalostí pre rozvoj regiónov. TASR o tom informovala Zuzana Fečová z Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).

"Kreativita, inovácie a ochrana duševného vlastníctva sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý ovplyvňuje ich konkurencieschopnosť a následne aj rozvoj regiónov," odôvodnila Fečová vznik projektu. Regionálne slovenské obchodné komory z Banskej Bystrice a Košíc a maďarské zo žúp Novohradskej, Hevešskej a Boršodsko-abovsko-zemplínskej, ktoré sú doň zapojené, preto spoločne vyvinú a následne budú poskytovať novú on-line službu na prediagnostiku priemyselných práv pre podniky a jednotlivcov.

!Lepšia znalosť firiem o svojom duševnom vlastníctve prispeje nielen k jeho lepšej ochrane a využitiu, ale umožní aj plne využiť z neho vyplývajúci potenciál a zvýšiť tak konkurencieschopnosť firiem na domácich aj zahraničných trhoch," ozrejmila Fečová. Cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselných práv (InProTool - Industrial Property cross-border pre-assessment tool) má umožniť výmenu skúseností a uľahčenie spolupráce nielen na úrovni komôr, ale aj medzi slovenskými a maďarskými podnikateľmi či inštitúciami.
 
Ako Fečová podotkla, narastajúci význam podpory ochrany práv duševného vlastníctva je silne viditeľný práve v košickom regióne, kde sa za posledné desaťročie výrazne posilnilo postavenie IT priemyslu, transferu znalostí, technológií a inovácií. Poukázala pritom na univerzitné a vedecké parky ako UVP Technicom, MediPark či Promatech.
  
Projekt InProTool je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovakia-Hungary. Celkový rozpočet projektu s trvaním 16 mesiacov je 165.170 eur, z ktorých Košická regionálna komora SOPK bude disponovať sumou 22.278 eur

Zdroj: TASR

 
Skočiť na hlavné menu