SOM EURÓPAN


Dátum: 05.05.2021

Obrázok k aktualite SOM EURÓPAN
Na Deň Európy k vám budeme veľmi štedrí. Okrem fotografickej súťaže na našich sociálnych sieťach, spúšťame aj súťaž pre školy.


Som Európan

 
Žiaci materských a prvého stupňa základných škôl, v zastúpení zákonných zástupcov, nám majú za úlohu nakresliť obrázok s názvom „Som Európan“. Individuálne a originálne spracujú, ako vidia svojimi detskými očami Európsku úniu.
 
Neváhajte a zapojte sa do súťaže!
Termín uzávierky je 5. mája 2021.

Štatút súťaže - Som Európan
 
Všetky príspevky  musia byť odoslané na doleuvedenú adresu v termíne do 5. mája 2021:
Úrad vlády SR
Odbor informovanosti a publicity
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Som Európan. Určujúci termín odoslania je pečiatka pošty na obálke, resp. z podateľne Úradu vlády SR.
 
Alternatívou je naskenovanie a zaslanie výtvarného na e-mailovú adresu – eurokompas@vlada.gov.sk s predmetom: Súťaž – Som Európan.
 
Skočiť na hlavné menu