So zmenou implementačnej štruktúry eurofondov nesúhlasí Ministerstvo kultúry


Dátum: 04.01.2021

Obrázok k aktualite So zmenou implementačnej štruktúry eurofondov nesúhlasí Ministerstvo kultúry
So zmenou inštitucionálnej architektúry eurofondov, ktorú navrhuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, Ministerstvo kultúry (MK) SR nesúhlasí. K návrhu úradu vicepriemiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) vzniesol rezort kultúry pripomienky.
 
"Nesúhlasíme so zámerom, ktorý predpokladá nezačlenenie MK medzi sprostredkovateľské orgány. V súčasnosti sa čaká na vyhodnotenie vznesených pripomienok," uviedol tlačový odbor MK.


MIRRI v novembri predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh na určenie subjektov s kompetenciou sprostredkovateľského orgánu. Remišovej úrad navrhuje znížiť počet SO, pričom z doterajšieho okruhu subjektov, ktoré zabezpečovali agendu sprostredkovateľských úradov, vynecháva okrem ministerstva kultúry napríklad krajské samosprávy. Zníženie SO argumentuje potrebou zmeny doterajšieho komplikovaného systému, v ktorom roztrieštenosť subjektov zabezpečujúcich implementáciu jedného operačného programu naprieč viacerými ústrednými orgánmi štátnej správy brzdila efektívne čerpanie eurofondov.


MK bolo v doterajšom programovacom období SO pre Integrovaný regionálny operačný program v rámci implementáciu prioritnej osi 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu