Snina vybuduje zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár za takmer 630-tisíc eur


Dátum: 27.04.2021

Obrázok k aktualite Snina vybuduje zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár za takmer 630-tisíc eur

Mesto Snina pripravuje projekt vytvorenia zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára. Zámer zahŕňa stavebné úpravy objektu, v minulosti slúžiaceho ako centrum voľného času, na nový účel, pričom súčasťou stavby sú navrhované opatrenia pre zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy. Celková predpokladaná hodnota vo vyhlásenom verejnom obstarávaní je viac ako 523 600 eur bez DPH (vyše 628 300 eur s DPH). Zákazka bude financovaná z vlastných finančných prostriedkov mesta, ale aj štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Lehota na predkladanie ponúk je do utorka 4. mája.

Modernizovaná budova na Námestí Božieho milosrdenstva, v objekte bývalého závodného klubu Vihorlat, sa nachádza v blízkosti Domova pokojnej staroby a priamo nadväzuje na malé námestie a rímskokatolícky kostol. V blízkosti sa nachádza park, ktorý bude slúžiť pre klientov zariadení. Ako vyplýva z predložených podkladov verejného obstarávania, na 1. podlaží je navrhnuté vytvorenie Zariadenia opatrovateľskej služby rodinného typu s kapacitou 10 klientov. Tvoria ho dve samostatné bytové jednotky po päť klientov, ktorí budú ubytovaní v samostatných dvoj a jednoposteľových izbách. Všetky priestory sú riešené pre imobilných občanov. Súčasťou zariadenia je aj zázemie pre päťčlenný personál, ktoré tvorí denná izba a samostatné sociálne zázemie. K dispozícii bude aj technická miestnosť a miestnosť upratovačiek.

Na 2. podlaží je navrhnutý Denný stacionár s kapacitou 20 klientov. Je prístupný taktiež zo vstupnej haly schodiskom. Druhý vstup je riešený zo zadnej časti ako bezbariérový, kde je navrhovaný výťah pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. V zadnej časti sa nachádza schodisko, ktoré bude slúžiť pre zásobovanie výdajne stravy. Súčasťou stacionáru je denná aj oddychová miestnosť, výdajňa stravy, sociálne zariadenia a WC pre imobilných. Pre personál je navrhnutá šatňa, denná miestnosť a samostatné sociálne zariadenie. Pre klientov zariadenia bude zabezpečená celodenná strava dodávateľským spôsobom z Domova pokojnej staroby, ktorý sa nachádza v blízkosti navrhovaného zariadenia.

Pri rekonštrukcii objektu sa navrhuje vybúranie vnútorných priečok s novo navrhovanými deliacimi stenami, kompletná výmena vnútorných rozvodov inžinierskych sietí, podláh, výplni otvorov, krytiny, zateplenie obvodových stien a stropu najvyššieho podlažia so samostatnou nosnou konštrukciou. V suteréne sa nachádzajú nevyužívané priestory. Doba výstavby je plánovaná na 12 mesiacov. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena.

Zdroj:SITA


Skočiť na hlavné menu