Snina sa pripravuje na rekonštrukciu malého kaštieľa i historického parku


Dátum: 29.03.2019

Obrázok k aktualite Snina sa pripravuje na rekonštrukciu malého kaštieľa i historického parku
Sninská samospráva sa pripravuje na rekonštrukciu malého kaštieľa i historického parku. Ich financovanie je podporené z programov cezhraničnej spolupráce. V oboch prípadoch sa mesto snažilo získať na tieto aktivity externé zdroje už dlhšie.

„Mesto Snina má schválený projekt, ktorý bol podaný ešte v roku 2017.
Rekonštruovať sa bude budova malého kaštieľa v rámci projektu Obnova historických pamiatok Snina – Chust, ktorý bol podporený z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina ENI 2014 – 2020," informovala hovorkyňa radnice Eva Mihaliková.

Jeho celkový rozpočet predstavuje 809.242 eur, z toho Snina má schválených 587.316 eur. „Z tejto sumy musí mesto spolufinancovať 5 % z vlastného rozpočtu, čo je 29.366 eur," vyčíslila s tým, že zvyšok tvorí nenávratný finančný príspevok. „Táto suma sa ale môže meniť v závislosti od výsledkov verejného obstarávania, ktoré sa ešte iba pripravuje," dodala.

Malý kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou. Po rekonštrukcii bude slúžiť na rozšírenie a skvalitnenie činností v klasicistickom kaštieli, v ktorého areáli sa nachádza. Vytvoriť by v ňom mali depozitárne priestory, dielne a miestnosti určené pre vzdelávacie aktivity detí a mládeže. „Rovnako bude zrekonštruovaný aj podzemný priestor kamennej pivnice," spomenula Mihaliková. Mesto aktuálne pripravuje podklady pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie. Nasledovať bude verejné obstarávanie na dodávateľa prác.

Ako na sociálnej sieti informuje mesto Snina, revitalizovať budú aj priľahlý historický park, rovnako aj park v poľskej obci Zglobieň. Obidva spája spoločná história. Projekt bol schválený v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Samospráva uviedla, že celková výška grantu je 567.167 eur, z toho pre mesto Snina je určená suma 393.060 eur. Spolufinancovanie samosprávy predstavuje 5 % z tejto sumy.

Z týchto prostriedkov má byť zrealizovaná obnova jazierka, vybudovanie kamenného domčeka a dreveného móla, vŕtanej studne, tiež revitalizácia historickej zelene, komunikácie a spevnené plochy, osvetlenie a kamerový systém. „Podľa dendrologického prieskumu je v areáli kaštieľa a starého historického parku 57 stromov, ktoré majú viac ako 100 rokov. V rámci projektu bude vyznačených všetkých 17 druhov," uvádza mesto.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu