Podporujeme zavádzanie inovácií a využívanie pokročilých technológií. Posudzovanie prototypov, analýza dát, testovanie či tréningy a vzdelávanie na využívanie digitálnych technológií je len malá časť služieb, s ktorými budú slovenským podnikom pomáhať európske centrá digitálnych inovácií (ECDI). Na Slovensku ich vznikne postupne päť – v Bratislave a Košiciach.

„Zavádzanie inovácií a využívanie pokročilých technológií je zásadným predpokladom pre úspech slovenských firiem na globálnom trhu. Aby sme firmám čo najviac pomohli uskutočňovať dobré nápady a zvyšovať svoju konkurencieschopnosť, otvárame európske centrá digitálnych inovácií, ktoré budú poskytovať služby na podporu digitalizácie firiem a verejných inštitúcií. To znamená poskytovať svoje znalosti a know-how alebo pomoc pri testovaní a zavádzaní digitálnych riešení, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty či posilnenie kybernetickej bezpečnosti,“ priblížila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Firmy budú môcť v priestoroch európskych centier digitálnych inovácií využívať ich testovaciu infraštruktúru v oblasti senzoriky, umelej inteligencie aj vysokovýkonných výpočtov. Súčasťou ponuky služieb budú aj diskusie, konferencie, vzdelávanie zamerané na rozvoj digitálnych zručností či podujatia zamerané na hľadanie partnerov alebo pomoc záujemcom pri získavaní dodatočného financovania.

Uchádzači, ktorí sa chceli stať európskym centrom digitálnych inovácií, museli predložiť kvalitné projekty a preukázať svoje schopnosti v oblasti testovania a nasadzovania digitálnych inovácií v prostredí biznisu aj verejnej správy.

Európske centrá digitálnych inovácií prevádzkujú konzorciá zložené z firiem, združení, asociácií aj univerzít a ich cieľom je pomáhať malým a stredným podnikom, startupom, ale aj inštitúciám štátnej a verejnej správy či obciam a mestám čo najviac testovať, nasadzovať a využívať digitálne riešenia. Na Slovensku bude svoje služby poskytovať týchto päť centier:

  • Kempelenov inštitút inteligentných technológií v Bratislave, ktorý sa zameria na podporu výskumu umelej inteligencie na rozvoj inovatívnej ekonomiky prostredníctvom Slovenského digitálneho inovačného hubu pre umelú inteligenciu
  • Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá pomôže firmám rozvíjať konkurencieschopné výrobné zručnosti digitálneho veku s projektom Rozvoj digitalizácie priemyslu a inovácií na Slovensku
  • Občianske združenie APEL, ktoré s projektom Centrum inovatívneho zdravotníctva pomôže nemocniciam a ďalším zdravotníckym zariadeniam k digitálnej transformácii a k digitálnym inováciám
  • Technická univerzita v Košiciach vďaka projektu EDIH CASSOVIUM vytvorí jedinečnú platformu na podporu zavádzania a rozvoja digitálnych technológií na východnom Slovensku a pomôže tak regionálnej ekonomike zvýšiť inovačnú výkonnosť celého východného regiónu
  • Slovenské centrum digitálnych inovácií sa vďaka projektu zameria na digitálnu transformáciu podnikov a verejného sektora s dôrazom na životné prostredie a pracovnú silu, ktoré sú digitalizáciou ohrozené.

Európskymi centrami digitálnych inovácií sa mohli stať subjekty, ktoré sa od novembra 2021  do februára 2022 zapojili do výzvy Európskej komisie. Tá na ich vznik na Slovensku vyčlenila 6,2 milióna eur z priamo riadeného programu Digitálna Európa. Následne vybrala štyri projekty, ktoré získali grant. Pre vysokú kvalitu projektu sa EK rozhodla Slovenskému centru digitálnych inovácií udeliť pečať excelentnosti, ktoré sa tak stalo zároveň piatym európskym centrom digitálnych inovácií.

Druhým zdrojom financovania bude Plán obnovy a odolnosti SR, z ktorého sa v rámci výzvy na dofinancovanie centier vyčlení suma 12 miliónov eur.

Na implementáciu a spustenie európskych centier digitálnych inovácií dohliada Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a projekt je financovaný z rozpočtu EÚ a z Plánu obnovy a odolnosti v rámci Komponentu 17: Digitálne Slovensko.