Slovenských vedcov a startupy môže do veľkej miery financovať EÚ


Dátum: 19.07.2016

Obrázok k aktualite Slovenských vedcov a startupy môže do veľkej miery financovať EÚ
Témam neformálnych rokovaní ministrov školstva a vedy dnes v Bratislave dominujú veda, výskum a inovácie. Ministri, za prítomnosti eurokomisára pre vedu, výskum a inovácie Carlosa Moedasa, prerokujú, ako podporiť mladých výskumníkov, zvýšiť atraktivitu vedeckej kariéry a posilniť investície do ľudského kapitálu vo výskume a vývoji. Šéfovia jednotlivých rezortov tiež diskutujú o zlepšení európskeho výskumného a inovačného ekosystému malých a stredných podnikov. Zamerajú sa aj na to, ako zlepšiť spoluprácu medzi spoločnosťami a verejným výskumným sektorom, ako aj na to, aké opatrenia by mohli podporiť trhové podmienky pre nové inovácie.
 
Po prvýkrát sa neformálneho rokovania Rady ministrov zúčastnili aj mladí vedci. Po ich vystúpení sa so svojimi skúsenosťami podelil aj eurokomisár Moedas: „Odkedy som bol na univerzite, svet sa dosť zmenil. Mladých vedcov dnes spája to, že žijú a študujú v rôznych krajinách. Počas mojich štúdií som musel presviedčať profesorov, že rok na Erasme je dobrý nápad.“
 
Podľa prieskumov inovačnej nadácie NESTA tvoria výskum a inovácie viac ako dve tretiny rastu vyspelých ekonomík. Práve preto je podľa eurokomisára potrebné zvýšiť objem investícií do týchto oblastí a nastaviť potrebné reformy na zvýšenie efektívnosti a prínosov týchto investícií.
 
„Bol by som rád, aby sme nezabúdali na startupy a mladé, rýchlo sa rozvíjajúce a inovatívne firmy. Keď sa s nimi rozprávam, mnohým sa zdá podpora pomalá, veľmi byrokratická a vzdialená od ich každodenného podnikania,“ zdôrazňuje potrebu zmeny eurokomisár.
 
Oblasti vedy, výskumu a inovácií sa na európskej úrovni venuje veľká pozornosť a sú na ňu vyčlenené významné zdroje financovania z rozpočtu Európskej únie. Ako uvádza vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek: „Slovensko má do roku 2020 k dispozícií značné európske finančné prostriedky na vedu, výskum a podporu inovácií. Aj v minulom programovom období pomohli fondy výrazne zvýšiť úroveň a infraštruktúru slovenskej vedy a výskumu.“

„Najdôležitejší v súčasnom programovom období je operačný program Výskum a inovácie, ktorý pracuje s rozpočtom vo výške 2,26 miliardy  eur. Program sa zameriava na podporu výskumu, technologického vývoja a inovácií a na zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu rastu malých a stredných podnikov na Slovensku. Vďaka programu narastie podiel podnikov využívajúcich výskum, vývoj a inovácie o 10 %, bude podporených takmer 13 000 podnikov vrátane 1 400 start-upov a vytvorí sa 4 000 nových pracovných miest. Očakáva sa aj zvýšenie počtu výskumníkov na Slovensku o vyše 1 000,“ vysvetľuje Chrenek.

Slovenskí vedci, spoločnosti a startupy však môžu významne profitovať aj z celoeurópskeho projektu Horizont2020 na podporu výskumu a inovácií. Program má rozpočet vo výške77 mld. eur a zameriava sa na tri hlavné priority: excelentnú vedu, vedúce postavenie priemyslu a zvládnutie spoločenských výziev 21. storočia. Program obsahuje aj finančný nástroj pre malé a stredné podniky, ktorý má pomôcť podnikom vyvinúť inováciu a následne ju úspešne priviesť na trh.

Zdroj : Zastúpenie Európskej komisie v SR

Skočiť na hlavné menu