Slovenskú obec Dobrohošť s maďarským Dunakiliti by mal napokon prepojiť cyklomost cez Dunaj


Dátum: 08.07.2022

Obrázok k aktualite Slovenskú obec Dobrohošť s maďarským Dunakiliti by mal napokon prepojiť cyklomost cez Dunaj
Most pre peších a cyklistov cez staré koryto Dunaja medzi slovenskou obcou Dobrohošť (okres Dunajská Streda) a maďarskou obcou Dunakiliti (obvod Mosonmagyaróvár) majú predsa len postaviť. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba a maďarská akciová spoločnosť pre národnú infraštruktúru NIF Zrt. (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő) vyhlásili nové spoločné verejné obstarávanie na druhú časť výstavby mosta. Podľa oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania celková odhadovaná hodnota zákazky je 6,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), práce sú plánované na 435 dní (14,5 mesiaca).

Projekt bude financovaný z prostriedkov Európskej únie a vlastných zdrojov oboch krajín v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Lehota na predkladanie ponúk je do 1. augusta, platiť musia minimálne do 31. júla 2023. Súčasťou obstarávania okrem stavebných prác je vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorá musí byť v súlade s platným stavebným povolením na Slovensku a v Maďarsku, ako aj inžinierska činnosť, vrátane zabezpečenia vydania právoplatného povolenia na realizáciu mosta v Maďarsku. Zákazka zahŕňa aj prípravu dokumentácie skutočného realizovania stavby a poskytnutie súčinnosti počas kolaudačného konania.

Pôvodný tender z novembra 2020 obstarávatelia zrušili minulý mesiac, uchádzači pre rast cien stavebných materiálov a energií totiž nepotvrdili platnosť svojich pôvodných ponúk predložených do 15. januára 2021. Predpokladaná cena zákazky vtedy bola necelých 5 mil. eur bez DPH a plánovaná dĺžka realizácie 555 dní (18,5 mesiaca).

Vláda SR 1. júla súhlasila s dofinancovaním cyklomosta Dobrohošť - Dunakiliti a navýšila hodnotu projektu o 2,3 mil. eur. Nárast cien v stavebníctve totiž ohrozil realizáciu tohto medzinárodného projektu. Hodnota projektu bola určená na úrovni 10,43 mil. eur, pričom rozdelenie financovania medzi Slovenskom a Maďarskom je 50:50. Po zohľadnení aktuálneho stavu cien v stavebníctve možno očakávať nárast nákladov v rozmedzí 25 % až 45 % z hodnoty projektu. Už aj samotní uchádzači avizovali, že realizácia projektu nie je udržateľná v rámci predpokladanej hodnoty zákazky z roku 2018. Maďarsko už potvrdilo záujem pokračovať v realizácii projektu.

Mostné spojenie medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti bude slúžiť pre chodcov, cyklistov, záchranárske zložky a pre vozidlá údržby. Prepojením Malého Žitného ostrova na slovenskej a Szigetközu na maďarskej strane sa zvýšia turistické možnosti územia. Ako súčasť riečnej cyklotrasy EuroVelo 6 cyklomost napojí tento kút Slovenska na najdôležitejšiu cyklomagistrálu naprieč Európou.

Zdroj: TASR


Skočiť na hlavné menu