Slovensko využilo zo zdrojov EÚ k 30. júnu 5,202 miliardy eur


Dátum: 23.07.2020

Obrázok k aktualite Slovensko využilo zo zdrojov EÚ k 30. júnu 5,202 miliardy eur
Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v súčasnom programovom období 2014 - 2020 ku koncu júna vo všetkých jedenástich programoch 5,202 mld. eur. Predstavuje to 33,9 % z celkovej alokácie 15,343 mld. eur. Vyplýva to z údajov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Využívanie európskych finančných prostriedkov medziročne vzrástlo o 1,379 mld. eur, respektíve o 36,1 % a miera čerpania o 8,98 percentuálneho bodu (p. b.).

Čerpanie peňazí EÚ od 31. marca do 30. júna, teda už počas súčasnej vlády, bolo vyššie o 286,85 mil. eur, alebo o 5,8 %. Miera využívania eurofondov za uvedené tri mesiace stúpla o 1,87 p. b. V závere júna boli zároveň zakontrahované zdroje EÚ v celkovej výške 11,423 mld. eur (74,45 % z alokácie). Na základe pravidla N+3 je v tomto programovom období možné využiť prostriedky EÚ do konca roka 2023.

Nadpriemerne využíva peniaze EÚ päť programov - Technická pomoc 58,7 % (vyše 93 mil. eur zo 159,1 mil. eur), Program rozvoja vidieka 52,77 % (viac ako 823 mil. eur z 1,56 mld. eur), INTERACT III 48,1 % (takmer 19 mil. eur z 39,4 mil. eur), Ľudské zdroje 35,7 % (skoro 926 mil. eur z 2,593 mld. eur) a Kvalita životného prostredia 34,13 % (takmer 967 mil. eur z 2,833 mld. eur). Program Integrovaná infraštruktúra po pričlenení bývalého programu Výskum a inovácie klesol pod priemernú úroveň využívania zdrojov EÚ na 30,9 % (1,864 mld. eur z vyše 6 mld. eur) a celkovo je na siedmom mieste.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu