Slovensko sa bude riadiť prioritami Európskej komisie


Dátum: 27.02.2020

Obrázok k aktualite Slovensko sa bude riadiť prioritami Európskej komisie

Slovensko sa stotožňuje s prioritami novoutvorenej Európskej komisie (EK). Informuje o tom výročná správa o členstve Slovenska v Európskej únii (EÚ), ktorú dnes schválila vláda. Opatrenia EK sa zameriavajú na napĺňanie šiestich hlavných cieľov, ktoré kopírujú politický program predsedníčky komisie Ursuly von der Leyen. Sú nimi Európska zelená dohoda, Európa pripravená na digitálny vek, hospodárstvo v prospech ľudí, silnejšia Európa vo svete, podpora európskeho spôsobu života a nový impulz pre európsku demokraciu. V dokumente sa tiež spomína, že Slovensko podporuje ambiciózny návrh viacročného finančného rámca (VFR), dobudovanie jednotného pracovného trhu či politiku rozširovania EÚ.

Z materiálu ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí vyplýva, že pracovný program EK na rok 2020 vychádza z dôležitosti strategického výhľadu, ktorý má zabezpečiť zhodnotenie dopadov opatrení v dlhodobom horizonte. „Dôvodom je nutnosť pochopenia dlhodobých trendov a zmien, ktoré formujú život občanov, budúcnosť práce, menia zloženie hospodárstiev členských štátov, životného prostredia a spoločností a vplývajú na globálne energetické štruktúry a strategickú autonómiu Únie,“ píše sa v materiáli.

V rámci klimatickej agendy EK sa očakáva, že predstaví klimatický zákon, ktorý legislatívne zakotví ambíciu klimatickej neutrality EÚ do roku 2050. V digitálnej oblasti sa aktivita komisie presunie z doterajšieho zamerania na budovanie jednotného digitálneho trhu do roviny regulovania fenoménov ako sú umelá inteligencia, dáta či online platformy s cieľom ich využitia v prospech technologického napredovania európskeho hospodárstva.

V sociálnej oblasti sa hlavnou témou stane otázka európskej minimálnej mzdy vo forme odporúčania doplneného o metodiku výpočtu minimálnej mzdy. Na globálnej scéne má EK ambíciu prezentovať EÚ ako geopolitického hráča, podporovateľa multilateralizmu a obrancu hodnôt a ľudských práv. Cieľom je predstavenie Stratégie pre Afriku, zameranie sa na politiku susedstva a zasadzovať sa za posilnenie spolupráce so západným Balkánom a rozvíjať Východné partnerstvo. Podporovať obranu voľného obchodu s ambíciou reformy Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a posilňovať úlohu eura.

V oblasti podpory európskeho spôsobu života EK zdôrazňuje ambíciu prejsť z krízového riadenia do proaktívneho módu. Komisia má preto ambíciu hľadať riešenia aj v otázkach, ktoré v minulosti EÚ rozdeľovali. V programe na rok 2020 sa nachádzajú aj politicky citlivé záležitosti, vrátane otázky migrácie a oblasti vzdelávania a zdravotníctva. Aktivity v oblasti ochrany demokracie možno očakávať najmä v súvislosti s prvou výročnou správou o stave právneho štátu vo všetkých členských štátov. Komisia sa tiež bude venovať otázkam dezinformácií a externých vplyvov na demokraciu, vplyvu demografických zmien na život Európanov, otázkam rodovej rovnosti a ochrany spotrebiteľa. „Je v záujme Slovenska, aby nová EK začala v roku 2020 implementovať pozitívnu, aktívnu a globálne angažovanú európsku politiku. Slovensko podporuje zámery EK a víta ambiciózny program EK na rok 2020,“ konštatuje rezort diplomacie sa v dokumente.

Dodáva, že na na naplnenie cieľov komisie bude nevyhnutné prijať rozpočet, ktorý ich bude financovať. „V rámci rokovaní o návrhu Viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 SR dlhodobo podporuje ambiciózny, rovnovážny a flexibilný rozpočet EÚ so zachovaním primeranej úrovne zdrojov na tradičné politiky, ako sú politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika, ako aj na nové priority, k akým patrí problematika klimatických zmien, migrácia, obrana a bezpečnosť,“ píše sa v materiáli.

Dobudovanie jednotného trhu, odstraňovanie bariér a plné využitie jeho potenciálu bude Slovensko podporovať, pretože ide o jeden z „najvýznamnejších úspechov“ európskej integrácie. V materiáli sa taktiež píše, že Slovensko podporí návrhy na prehlbovanie a posilňovanie Hospodárskej a menovej únie a vytvorenie nástrojov, ktorými eliminujú dopady možných ekonomických kríz. V prípade rozširovania EÚ a brexitu „Slovensko víta zámery EK v oblasti vyslania pozitívneho signálu voči krajinám západného Balkánu. Inštitúcie ako aj členské štáty budú v roku 2020 čeliť náročnej výzve v podobe rokovaní o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom. Cieľom je do konca roka 2020 dosiahnuť komplexnú a vyváženú dohodu, ktorá bude nanovo definovať vzájomné vzťahy v obchodno-ekonomických oblastiach a bezpečnostných otázkach.“

Podľa schváleného dokumentu predstavovala EÚ pre Slovensko aj v roku 2019 základný politický, ekonomický, sociálny, kultúrny priestor a hodnotové ukotvenie. Priestor slobody, bezpečnosti, prosperity a spoločné pravidlá, ktoré v sebe EÚ zahŕňa, zostávajú konštantnými výhodami členstva Slovenska v EÚ. „Rok 2019 bol pre Európsku úniu mimoriadne dôležitý z pohľadu inštitucionálnych záležitostí. Konali sa voľby do Európskeho parlamentu (EP), sformovalo sa nové vedenie európskych inštitúcií, ako aj nové zloženie Európskeho parlamentu a Európskej komisie (EK). Týmto sa začal nový 5 ročný inštitucionálny cyklus EÚ,“ informuje materiál s tým, že dôležitým posolstvom pre budúcnosť európskeho projektu bol nárast volebnej účasti vo voľbách do EP o viac ako 20 percent.

Zdroj : SITA

 

Skočiť na hlavné menu