Slovensko potrápi podľa NKÚ dočerpanie a naštartovanie nových eurofondov


Dátum: 01.07.2022

Obrázok k aktualite Slovensko potrápi podľa NKÚ dočerpanie a naštartovanie nových eurofondov

Pri čerpaní fondov Európskej únie pretrváva podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR kritická situácia. Rizikom je fakt, že v súčasnosti sa prelínajú aktivity súvisiace s dočerpaním takmer polovice z vyše 14 mld. eur už končiaceho programového obdobia s naštartovaním nového programového obdobia, či projektmi naviazanými na plán obnovy. Slovensko môže v nadchádzajúcich rokoch využiť takmer 20 miliárd eur.

Čerpanie európskych fondov vnímajú národní kontrolóri ako problematické, keďže v programovom období 2014 až 2020 Slovensko vyčerpalo 49,7 %. Zostáva tak dočerpať polovicu zo 14,4 mld. eur. „Obzvlášť komplikovaná situácia je v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, kde sa vyčerpalo len necelých 45 %. Za ostatný rok stúpla aj výška finančných opráv z titulu nezrovnalostí o takmer 100 mil. eur,“ priblížil predseda úradu Ľubomír Andrassy s tým, že najvyššie nezrovnalosti dosahuje práve operačný program Integrovaná infraštruktúra a Integrovaný regionálny operačný program.

Vážnosť situácie umocňuje podľa Andrassyho fakt, že v tomto roku Slovensko stojí pred naštartovaním plánu obnovy. Zároveň štartuje nové programové obdobie 2021 až 2027 s alokovanými takmer 13 mld. eur a 6,6 mld. eur z plánu obnovy. „Slovensko tak dostáva ďalšiu neopakovateľnú príležitosť, využiť v nadchádzajúcich siedmich rokoch bezmála 20 miliárd z európskej kasy na udržateľný a strategický rozvoj spoločností i samotných regiónov,“ uzatvára Andrassy.

NKÚ chce však aktívne napomáhať čerpaniu eurofondov, a preto s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Úradom pre verejné obstarávanie podpísal memorandum pre lepšie a transparentnejšie eurofondy, ktoré by malo zlepšiť hospodárnosť čerpania európskych peňazí. Podrobnejšie dáta k čerpaniu eurofondov ako aj odporúčania pre zrýchlenie tohto procesu uvedie národná autorita pre oblasť externej kontroly po analýze pri príprave stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu na roky 2023 až 2025.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu