Slovensko oslavuje Európsky týždeň mládeže


Dátum: 24.05.2021

Obrázok k aktualite Slovensko oslavuje Európsky týždeň mládeže
Pozývame vás osláviť Európsky týždeň mládeže, ktorý sa uskutoční online od 24. do 30. mája 2021. Počas týždňa plného aktivít môžete diskutovať o relevantných témach pre mladých ľudí, dozvedieť sa o príležitostiach programov EÚ v oblasti mládeže a oslavovať úspešné príbehy angažovaných mladých ľudí. Ide o celoeurópske podujatie, ktoré každý druhý rok organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom už od roku 2003. Na úrovni jednotlivých štátov je organizácia a koordinácia zverená Národným agentúram programu Erasmus+, ktoré úzko spolupracujú s informačnou sieťou Eurodesk. Do podujatia sa zapájajú všetky štáty Európskej únie a Slovensko nie je ani tento rok výnimkou. Organizácia podujatia bola na národnej úrovni zverená práve IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže.

V roku 2021 medzi hlavné témy Európskeho týždňa mládeže patrí podpora participácie mladých ľudí angažovaním, prepájaním a posilňovaním postavenia mladých ľudí a podpora propagácie novej generácie programov Erasmus + a Európskeho zboru solidarity. Podujatie Európsky týždeň mládeže je určené mladým ľuďom vo veku 13 - 30 rokov, pracovníkom s mládežou, rodičom, učiteľom, mládežníckym organizáciám, mimovládnym organizáciám, samosprávam a ďalším zainteresovaným stranám. Súčasťou programu sú diskusie, webináre aj prezentácia výstupov výskumov RAY COR a RAY MON o vplyve pandémie Covid 19 na prácu s mládežou v Európe. „Budúcnosť máme vo svojich rukách“, tak znie tohtoročná téma Európskeho týždňa mládeže 2021, ktorá prináša diskusie zamerané na rôzne témy, ktoré sú pre mladých ľudí mimoriadne dôležité.

Skočiť na hlavné menu