Slovensko musí riešiť výzvy eurokomisie v prípade troch smerníc


Dátum: 28.09.2023

Obrázok k aktualite Slovensko musí riešiť výzvy eurokomisie v prípade troch smerníc
Európska komisia (EK) vo štvrtok prijala balík rozhodnutí o porušení spoločného únijného práva. K členským štátom, ktoré v stanovených termínoch neoznámili opatrenia prijaté na prevedenie smerníc EÚ do vnútroštátneho práva, patrí aj Slovensko, informuje spravodajca TASR.

V oblasti dopravy EK upozornila, že Slovensko a ďalších 18 členských krajín nedodržali smernicu EÚ o zefektívnení opatrení na podporu realizácie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktorá má zaistiť sprehľadnenie postupov udeľovania povolení a verejného obstarávania.

Podobný postup zvolila eurokomisia voči Slovensku a ďalším 19 členským štátom pri smernici EÚ o používaní vozidiel prenajatých bez vodiča na cestnú prepravu tovaru, ktorá má okrem iného zabezpečiť zníženie prepravných nákladov.

Tretia formálna výzva voči Slovensku a ďalším 16 krajinám sa týka legislatívy EÚ na kontrolu tabaku. Delegovaná smernica z roku 2022 zakazuje uvádzanie ochutených zahrievaných tabakových výrobkov na trh EÚ a odstraňuje možnosť členských štátov udeľovať výnimky pre zahrievané tabakové výrobky z určitých požiadaviek na označovanie. Krajiny, ktoré zatiaľ neoznámili prevedenie uvedených troch smerníc do svojho vnútroštátneho práva, majú teraz dva mesiace na to, aby odpovedali na formálne výzvy eurokomisie a dokončili transpozíciu smerníc. V opačnom prípade môže EK ako druhý krok v právnom konaní vydať tzv. odôvodnené stanovisko.


Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu