Slovensko má vážny problém s čerpaním eurofondov na podporu vidieckych oblastí


Dátum: 01.02.2021

Obrázok k aktualite Slovensko má vážny problém s čerpaním eurofondov na podporu vidieckych oblastí

Slovensko má vážny problém s čerpaním eurofondov na podporu vidieckych oblastí. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Na problém s čerpaním eurofondov združenie listom upozornila Rada európskych obcí a regiónov (CEMR). Kým v iných krajinách s programami na podporu vidieckych oblastí pre roky 2014 až 2020 finišujú, Slovensko reálne čerpať peniaze ani nezačalo.

Dôvodom má byť chaotické riadenie zo strany štátnych orgánov. Podľa CEMR sa od začiatku programovania v roku 2014 proces čerpania peňazí na podporu vidieckych oblastí na Slovensku vyznačoval opakovanými nejasnosťami, neinformovaním žiadateľov včas, netransparentným správaním a viacerými zmenami v metóde výpočtu alokácie. Na začiatku roku 2021 je podľa neho situácia na Slovensku obzvlášť znepokojujúca. Miestne akčné skupiny (MAS), ktoré by mali navrhovať a vykonávať aktivity pre vidiecky rozvoj, totiž stále neboli schopné začať zavádzať do praxe svoje stratégie.

Podľa CEMR by si situáciu na Slovensku mali pri plánovaní čerpania eurofondov na programové obdobie 2021 až 2027 všímať aj Európska komisia a členské štáty Európskej únie (EÚ). Slovenské samosprávy považujú za problematické najmä príliš vysoké byrokratické požiadavky, nejednotné prístupy a požiadavky riadiacich orgánov, odlišné pravidlá a postupy pre rôzne fondy v rámci tej istej stratégie či nedostatočné personálne kapacity riadiaceho orgánu.

CEMR je najstaršie a najväčšie európske združenie miestnych a regionálnych samospráv. Združuje miestne a regionálne samosprávy zo 41 krajín Európy.


Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu