Slovensko ešte nesplnilo všetky podmienky EÚ k eurofondom 2021 - 2027


Dátum: 19.05.2021

Obrázok k aktualite Slovensko ešte nesplnilo všetky podmienky EÚ k eurofondom 2021 - 2027
Legislatíva Európskej únie (EÚ) pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027 (eurofondy) definuje podmienky. Slovensko ich zatiaľ nesplnilo všetky. Splnenie základných podmienok pritom vplýva nielen na predvídateľnosť a kvalitu investícií a pravidiel v SR, ale aj na hotovostný tok finančných zdrojov z rozpočtu EÚ do štátneho rozpočtu SR. Vyplýva to z materiálu Informácia o postupe plnenia základných podmienok pre implementáciu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach SR z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

Existujú dva typy podmienok – tematické a horizontálne. Legislatíva hovorí, že ak pre jednotlivé fondy nebude splnená tematická základná podmienka najneskôr v čase schválenia operačného programu (po novom bude mať Slovensko iba jeden, pozn. TASR), Európska komisia (EK) nebude uhrádzať výdavky deklarované členským štátom EÚ v súvislosti s podporou príslušného cieľa. Ak sa nesplní niektorá z horizontálnych podmienok, EK neuhradí žiadne výdavky súvisiace s implementáciou všetkých fondov EÚ, ktoré spadajú pod návrh všeobecného nariadenia EÚ.

Celkovo je treba splniť 20 základných podmienok – štyri horizontálne a 16 tematických. MIRRI na základe deklarácií rezortov, ktoré majú konkrétne podmienky na starosti, tvrdí, že horizontálne podmienky už splnené sú. Slovensku ostáva ešte splniť sedem základných tematických podmienok.

Prvou zo zatiaľ nesplnených podmienok je dobrá správa stratégie pre inteligentnú špecializáciu na národnej alebo regionálnej úrovni. Nedostatky sú aj v podmienkach, ktoré sa týkajú účinného rámca na riadenie rizika katastrof, aktualizovaného plánovania odpadového hospodárstva, prioritného akčného rámca potrebných ochranných opatrení, ktorého súčasťou je aj spolufinancovanie zo strany EÚ či komplexného plánovania dopravy na primeranej úrovni. Zatiaľ je tiež nesplnená podmienka strategického politického rámca pre systém vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých stupňoch a strategického politického rámca pre zdravie a dlhodobú starostlivosť.

MIRRI vyzvalo dotknuté rezorty, aby zintenzívnili proces napĺňania nesplnených kritérií podmienok. "Rovnako je potrebné, aby aj v prípade základných podmienok, pri ktorých bolo na úrovni SR už deklarované ich splnenie, príslušní gestori intenzívne komunikovali s EK, a to s cieľom uistiť sa o správnosti vyhodnotenia splnenia jednotlivých kritérií základných podmienok," dodal rezort. Splnenie všetkých základných podmienok aj kritérií musí potvrdiť EK.

Pre zintenzívnenie procesu plnenia podmienok avizuje MIRRI posilnenie spolupráce a komunikácie medzi rezortmi a MIRRI.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu