Slovensko dostane z EÚ 24 miliónov eur na pomoc 60-tisíc ľuďom v hmotnej núdzi


Dátum: 24.03.2021

Obrázok k aktualite Slovensko dostane z EÚ 24 miliónov eur na pomoc 60-tisíc ľuďom v hmotnej núdzi

Slovensko dostane z protikrízového eurofondového balíka REACT-EU sumu 24 miliónov eur, ktorá bude smerovať do Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD). Na rok 2021 sa zvýši suma pre tento fond o 18,9 milióna eur. Zvýšenie objemu prostriedkov pre tento fond v tomto roku podľa ministerstva práce a sociálnych vecí pomôže 60-tisíc poberateľom pomoci v hmotnej núdzi. Vyplýva to z návrhu revidovaného operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 až 2020, ktorý v stredu schválila vláda.

"Pozitívny vplyv sa prejaví znížením ekonomického zaťaženia domácnosti so zabezpečovaním základných komodít ako sú potraviny u rozšírenej cieľovej skupiny," uviedol rezort práce a sociálnych vecí. Pôjde o poskytovanie potravinových balíčkov pre ľudí v hmotnej núdzi.

Do praxe sa podľa rezortu práce a sociálnych vecí vráti projekt, ktorý v minulosti pomohol stovkám chudobou ohrozených rodín a jednotlivcov. "Potravinovú a materiálnu pomoc budeme poskytovať formou potravinových a hygienických balíčkov, ale aj teplého jedla," uviedlo ministerstvo práce. Zodpovednou inštitúciou za distribúciu balíčkov bude rovnako ako v minulosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a partnerskými organizáciami Slovenský červený kríž, Charita Sv. Alžbety a Slovenská katolícka charita. Vzhľadom na proces verejného obstarávania na dodávanie balíčkov a zabezpečenie technickej pomoci vrátane partnerských organizácií rezort práce predpokladá, že potravinová a materiálna pomoc bude aktuálna začiatkom budúceho roka.

FEAD pomáha zmierňovať najhoršie formy chudoby v EÚ, ako je potravinová deprivácia a materiálna deprivácia najodkázanejších osôb. Fond podporuje vnútroštátne schémy, v rámci ktorých sa potravinová alebo základná materiálna pomoc distribuuje pomocou partnerských organizácií vybratých členskými štátmi medzi najodkázanejšie osoby. Táto pomoc zahŕňa potraviny a ďalšie základné veci osobnej potreby, napríklad mydlo a šampón. Materiálnu pomoc musia sprevádzať opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia, ako sú napríklad usmernenie a podpora, ktoré majú ľuďom pomôcť vymaniť sa z chudoby.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu