Slovenskí mladí reportéri opäť najlepší na svete


Dátum: 22.09.2020

Obrázok k aktualite Slovenskí mladí reportéri opäť najlepší na svete

Slovenskí Mladí reportéri pre životné prostredie získali v medzinárodnej súťaži „International YRE Competition 2020“ dve prvé a dve tretie miesta, čím sa Slovensko opäť stalo najúspešnejšou krajinou.

Do súťaže sa zapojilo 275000 študentov z 27 krajín sveta, ktorí do národných kôl prihlásili 16000 súťažných prác. Slováci získali ocenenia za tri články, ktoré sa venovali témam cigaretových ohorkov, chýbajúcich kontajnerov na staré šatstvo a zadržiavaniu zrážkovej vody v mestách. Porota ocenila aj jedno video o problémoch so zatepľovaním bytových domov polystyrénom.

Medzinárodná porota, zložená z odborníkov v oblasti environmentálnej žurnalistiky, sociálnej zodpovednosti firiem a vzdelávania pre udržateľný rozvoj, hodnotila práce na základe ich technickej kvality, investigatívy, originality a šírenia. Jej zástupca Bernard Combes z UNESCO uviedol, že ocenil predovšetkým mimoriadne odhodlanie a angažovanosť mladých reportérov pri riešení kľúčových environmentálnych problémov na miestnej úrovni.

Víťazkou v kategórii 15-18 rokov sa so svojím článkom  „Novovešťania žiadajú zlepšenie zberu starého šatstva“ stala sedemnásťročná študentka Ľudmila Slivová. K prvenstvu si pripísala aj čestné uznanie za foto príbeh „Zjedené kilometre“. „Najťažšie pri spracovaní reportáže je nájsť si dobrú tému, ktorá je v našom okolí aktuálna a vieme si s ňou poradiť a zmeniť veci k lepšiemu. Často sa stretávam s postojom, kedy s nami ľudia nechcú spolupracovať, pretože nás vnímajú ešte ako deti, ktorých názory sú nepodstatné,“ povedala Ľudmila Slivová.

„Keď skupinka reportérov každý rok príde na miestny úrad na oddelenie pre životné prostredie a pýtajú sa - raz na znečistený potok, potom na chýbajúce kontajnery na triedený zber či cyklotrasy, stávajú sa partnerom samosprávy pri starostlivosti o životné prostredie. Toto sa ich snažíme v programe naučiť, prevziať kúsok zodpovednosti za miesto, kde žijeme,“ priblížila poslanie projektu Mladí reportéri pre životné prostredie jeho koordinátorka Klaudia Medalová.

Výsledky medzinárodnej súťaže – ocenenia pre slovenských reportérov:

1.miesto v kategórii ČLÁNOK 11-14

Toxic Finger Food  / Toxické jednohubky

Michaela Hermanová, Leo Klein, Emil Slimák, Patrik Poltársky, Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava

1.miesto v kategórii ČLÁNOK 15-18

Residents Demand Better Used Clothes Recycling / Novovešťania žiadajú zlepšenie zberu starého šatstva

Ľudmila Slivová, Spojená škola Dominika Tatarku Poprad a Timea Dimitrovová, Gymnázium? Školská 7, Spišská Nová Ves

3.miesto v kategórii ČLÁNOK 19-25

Slovak Cities Benefit from Using Rainwater / Využívanie zrážkovej vody prináša mestám výhody

Adriána Henčeková, Katedra žurnalistiky FF UK, Bratislava

3.miesto v kategórii VIDEO 11-14

Polystyren Snow / Polystyrénový sneh

Michaela Danišová a Sofia Sláviková, Súkromná ZŠ Nová Dubnica

Čestné uznanie v kategórii FOTO-PRÍBEH 11-25

Kilometers Eaten / Zjedené kilometre

Ľudmila Slivová, Spojená škola Dominika Tatarku, Poprad


Skočiť na hlavné menu