Slovenské mestá budú hľadať riešenia spoločne s európskymi mestami


Dátum: 28.06.2019

Obrázok k aktualite Slovenské mestá budú hľadať riešenia spoločne s európskymi mestami
Tri slovenské mestá sa stali súčasťou sietí miest pre akčné plánovanie. Návrh celkom 23 partnerských sietí miest schválil monitorovací výbor Operačného programu URBACT. Projekt už 15 rokov poskytuje mestám z európskych a členských štátov EÚ možnosť generovať riešenia problémov v spolupráci s inými európskymi mestami.

Bratislava je súčasťou siete „Cities4SCR“, v ktorej vedúcim partnerom je talianske mesto Miláno. Cieľom projektu je tvorba verejných politík na podporu podnikania v mestských oblastiach.

Ďalším zapojeným mestom sa stal Kežmarok, ktorý je súčasťou siete „IoTxChange“ s vedúcim partnerom z Portugalska (mesto Fundao). Zámerom je vytvorenie európskej siete miest, ktorá bude navrhovať plány digitalizácie v nadväznosti na IoT (Internet of Things) riešenia.

V poradí tretím slovenským mestom sú Michalovce, ktoré sú súčasťou siete „UrbSecurity“ a jej vedúcim partnerom je portugalské mesto Leira. Tento projekt sa sústreďuje na vytvorenie integrovaného prístupu k bezpečnosti v mestách so zameraním na zvýšenie kvality života občanov.

Hlavnou úlohou zapojených partnerov bude vypracovať integrovaný akčný plán, v ktorom si budú môcť otestovať niektoré aktivity v malom rozsahu (tzv. „scale actions“) vo svojich mestách. Jednotlivé témy odkazujú najmä na program HORIZONT 2020, programy EFRR a partnerstvá pre Urbánnu agendu pre EÚ. Projekty sú spolufinancované z prostriedkov operačného programu URBACT.

Skočiť na hlavné menu