Slávnostné poklepanie základného kameňa stavby diaľnice D1 Budimír – Bidovce


Dátum: 24.11.2016

Obrázok k aktualite Slávnostné poklepanie základného kameňa stavby diaľnice D1 Budimír – Bidovce
Pozývame Vás na slávnostné začatie výstavby diaľničného úseku D1.
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek za účasti predstaviteľov Národnej diaľničnej spoločnosti, zástupcov zhotoviteľa a pozvaných hostí poklepe základný kameň a symbolicky tak odštartuje výstavbu diaľnice D1 Budimír – Bidovce.

Akt poklepania sa bude konať vo štvrtok 24. novembra 2016 o 12.00 hod. priamo v mieste stavby, v blízkosti križovatky Budimír (GPS 48.784122, 21.313437).   
Po slávnostnom akte bude priestor na krátke vyjadrenie pre médiá.
Celková cena presne 15,46 km dlhého úseku je 197,44 milióna eur. Stavba bude financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu.
 
Na stavbe sa vybuduje viac ako 48 000 m veľkopriemerových pilót pre založenie mostov a oporných múrov, takmer 90 000 m štrkopieskových pilót pre zlepšenie podložia, zabuduje sa viac ako 135 000 m³ transportbetónu, 85 000 m³ cementovej stabilizácie z vlastných novopostavených Skanska betonární priamo na stavbe a tiež viac ako 14 000 ton oceľovej výstuže. Asfaltové zmesi v celkovom množstve 210 000 ton budú dodávané prevažne zo Skanska obaľovne asfaltových zmesí vo Veľkej Ide. Na vylepšenie podložia do násypov a do konštrukčných vrstiev bude potrebné z okolitých lomov a zemníkov dopraviť a zabudovať takmer 3,5 mil. ton kameniva.

Súhrnné čísla:
Dĺžka diaľnice D1: 14,40 km
Dĺžka rýchlostnej cesty R2/R4: 1,06 km
Celková plocha vozoviek: 478 020 m²
Počet častí stavby: 138
Mimoúrovňové križovatky na diaľnici: 3
Mimoúrovňové križovatky na rýchlostnej ceste: 1
Počet mostných objektov: 23
Celková dĺžka mostných objektov: 3 452,7 m (plocha 67 067 m²)
Celková dĺžka protihlukových stien: 13 810 m (plocha 48 120 m²)
Celkový objem zemných prác: 1,617 mil. m³ výkop a 2,203 mil. m³ násyp


Základné údaje o stavbe

Názov diela:                    „Diaľnica D1 Budimír – Bidovce“
Lokalita:                           Košice okolie: Kráľovce, Budimír, Vajkovce, Beniakovce,       
                                           Rozhanovce, Hrašovík, Vyšný Olčvár, Ďurďošík, Bidovce,
                                           Svinica
Stavebník:                       Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14,
                                           841 04 Bratislava  
Spôsob financovania:   Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program
                                            Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, štátny rozpočet
Zhotoviteľ:                        Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava
Zmluvná cena:                197,44 mil. EUR € bez DPH
Začiatok výstavby:         11/2016
Doba výstavby:                38 mesiacov
 
Zdroj: tlačová správa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 
Skočiť na hlavné menu