Slanecká cesta v Košiciach sa vďaka eurofondom zmení na modernú štvorprúdovku


Dátum: 01.10.2021

Obrázok k aktualite Slanecká cesta v Košiciach sa vďaka eurofondom zmení na modernú štvorprúdovku
Dobrá správa pre obyvateľov Košíc a okolia. Slaneckú cestu, ktorá je jednou  z najvyťaženejších ciest na východe, čaká vďaka podpore z eurofondov rozsiahla modernizácia.  Projekt dnes predstavila  vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, ktorej rezort vyčlenil z eurofondov na stavbu 16,6 milióna eur z Integrovaného regionálneho operačného programu.

„Na modernizáciu Slaneckej cesty sa čakalo dlhé roky. Denne ňou prejde 26 000 áut, dochádza tu často k nehodám, tvoria sa dlhé kolóny, v ktorých stoja aj vozidlá verejnej hromadnej dopravy. Pre mnoho ľudí je táto cesta jedinou alternatívou, ako sa dostať z mestských častí či okolitých obcí do centra za prácou či do školy. Som rada, že vďaka takmer 17 miliónov eur z regionálneho programu IROP, ktorý riadi naše ministerstvo, sa najvyťaženejší úsek Slaneckej cesty zásadne zmodernizuje a ľuďom sa bude cestovať ľahšie, bezpečnejšie, bez zbytočného zdržania a stresov,“ povedala ministerka investícií Remišová.

V rámci projektu Slaneckej cesty, ktorý sa týka 2-kilometrového najvyťaženejšieho úseku priamo v meste Košice, sa okrem výstavby štvorprúdovej komunikácie s novou konštrukciou vozovky a rekonštrukcie všetkých križovatiek zmodernizujú tiež zastávky mestskej a prímestskej hromadnej dopravy, nainštalujú informačné systémy pre cestujúcich aj pre vodičov a vybuduje sa tiež nový cyklochodník. Ak by k rozšíreniu na štvorprúdovú cestu nedošlo, podľa dopadovej štúdie by tu o niekoľko rokov doprava počas špičky úplne zastala a cesta sa stala neprejazdnou.
„Slaneckú cestu považujem za ukážkový projekt integrovaných územných investícií. Sú to vlastne tri samostatné projekty – cesta, zastávky, cyklochodník – ktoré sú financované z troch rôznych výziev programu IROP. Pre nové eurofondové obdobie sme zaviedli zmeny, že takéto projekty sa budú môcť financovať naraz z jedného balíka, čím sa značne zjednoduší a urýchli celý proces,“ uviedla vicepremiérka.

Komunikácia II/552 je vstupnou radiálou do Košíc zo smeru Veľké Kapušany – Slanec, je to hlavná  dopravná trasa spájajúca obce Zemplína s Košicami a zároveň jedinou prístupovou cestou obyvateľov dvoch priľahlých mestských častí s centrom mesta. Na košickom úseku Slaneckej cesty sa v súčasnosti nachádza 5 obojstranných autobusových zastávok, z ktorých ani jedna nespĺňa požiadavky bezbariérového prístupu. Medzi najväčšie problémy patria dlhé zdržania, prekonávanie bariér, komplikovaný prístup na zastávky, nedostatočné bezpečnostné zariadenia. V koridore cesty nie je v súčasnosti žiaden cyklistický chodník ani chodník pre peších.

„Rekonštrukcia Slaneckej cesty je najvýznamnejší dopravný projekt v meste za posledné roky. Som veľmi rád, že sa nám aj vďaka nesmiernemu úsiliu desiatok ľudí na magistráte a dobrej spolupráci s ministerstvom podarilo dostať do tejto fázy,“ povedal primátor Košíc Jaroslav Polaček.
Na rekonštrukciu a modernizáciu Slaneckej cesty v Košiciach bolo z programu IROP vyčlenených 16,6 milióna eur, čo je 95% z celkových oprávnených výdavkov. Verejné obstarávanie vyhral s najnižšou cenovou ponukou DOPRASTAV, a.s., ktorý predložil ponuku za 11,87 milióna eur.ň

Vicepremiérka Remišová ocenila, že Košický kraj je druhý najlepší v čerpaní eurofondov a v tomto programovom období sa tu investovalo z európskych zdrojov už viac ako 770 miliónov eur. Z regionálneho operačného programu IROP išlo v rámci tejto sumy vyše 130 miliónov na 173 projektov. Podporili sa cesty II. a III. triedy, materské, základné a stredné školy, jasle, sociálne služby, stavba vodovodov a kanalizácií, cyklotrasy, obnova zelene...

„Všade v regiónoch počúvam, že najhorúcejším problémom sú však cesty. Bez nich sa v rozvoji regiónov doslova nepohneme z miesta. Preto onedlho vyhlásime ďalšiu výzvu za viac ako 50 miliónov eur práve na tento účel,“ povedala Remišová.
Podľa vicepremiérky je rozvinutá dopravná infraštruktúra dôležitá, ale predstavuje iba základný predpoklad pre budúci rozvoj regiónu. Skutočný rast môžu priniesť len nové pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. Ministerka Remišová sa v Košiciach stretla tiež s predstaviteľmi miestnych univerzít, akademickou obcou aj zástupcami súkromného sektora. Témou rokovania bol vznik Košického klastra nového priemyslu.
 
„Naším cieľom je priniesť do košického, ale aj ostatným regiónov nové investície a tie prídu len vtedy, keď tam budú aj inovácie – tie sú dnes hybnou silou hospodárskeho rastu vyspelých ekonomík. Ak už viac nechceme byť iba montážnou dielňou vyspelého sveta, musia aj tu u nás na Slovensku vznikať odvážne inovačné riešenia a projekty, ktoré prinesú aj lepšie platené pracovné miesta. Práve Košice, kde sídlia univerzity, veľa IT firiem a dokonca aj naša spoločnosť Slovensko IT, majú najlepšie predpoklady stať sa inovačným lídrom našej malej krajiny. Pripravujeme strategický plán na podporu inovatívnych riešení na Slovensku, aby sa šikovní a vzdelaní ľudia mohli naplno realizovať u nás, doma. Musíme zastaviť odliv mozgov, potrebujeme ich tu, u nás,“  zdôraznila Remišová.
Slovensko má dlhodobý problém s udržaním najšikovnejších ľudí, ktorí by mali byť motorom inovácií. Odliv mozgov sa začína štúdiom na zahraničných univerzitách, kde mnoho študentov zostáva aj po absolvovaní vysokej školy. Podiel slovenských vysokoškolákov študujúcich v zahraničí dosahuje 19%, čo je druhý najvyšší podiel v rámci krajín OECD. Podpora inovácií smerujúcich k udržaniu talentov v regiónoch je súčasťou Plánu obnovy v rámci oblasti Veda, výskum a inovácie.
 
 
 
 
Skočiť na hlavné menu