Školenie v Nitre: „Systém ITMS 2014+ nástroj na správu eurofondov v SR“


Dátum: 09.10.2018

Obrázok k aktualite Školenie v Nitre: „Systém ITMS 2014+ nástroj na správu eurofondov v SR“

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF NSK v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na školenie Systém ITMS 2014+  nástroj na správu eurofondov v Slovenskej republike, ktoré je určené pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov nenávratných finančných príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Termín konania:              9. október 2018 (utorok) 
Miesto konania:              UKF v Nitre, Sieň Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním návratky na adresu: ipc@unsk.sk v termíne do 1.10.2018. Z jednej organizácie môže byť prihlásený jeden účastník, ktorý si prinesie pre prácu v systéme ITMS2014+ vlastný notebook. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

Pozvánka na školenie

Návratka


Skočiť na hlavné menu