Školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ“ v Žiline


Dátum: 05.03.2020

Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ“.

Termín: 5. marec 2020 (štvrtok), Žilina od 9:15 hod.

Miesto konania: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte vyplnením prihlasovacieho formulára. Prihlasovanie bude možné do 28. februára 2020 alebo do zaplnenia kapacity. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie a obed. Na školenie je potrebné priniesť si notebook.

 

Program:

9:00 –  9:15    Registrácia účastníkov

9:15 –  9:30    Prezentácia  Informačno – poradenského centra pre EŠIF ŽSK

9:30 – 10:00   Subjekt a používatelia

 • Registrácia subjektu do ITMS2014+
 • Aktivácia používateľských kont
 • Správa subjektu a osôb
 • Spis subjektu

10:00 – 10:15 Výzvy

 • Vyhľadávanie nad výzvami

10:15 – 10:30 Prestávka

10:30 - 11:30 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

 • Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 • Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

11:30 – 12:00 Obed

12:00 -13:30   Projekt

 • Stručný prehľad evidenciou projektov
 • Hlásenia o začatí a ukončení projektu
 • Monitorovanie

13:30 – 14:45 Žiadosť o platbu I. časť

 • Evidencia účtovných dokladov
 • Vypracovanie zoznamu deklarovaných výdavkov
 • Predloženie zoznamu deklarovaných výdavkov

14:45 – 15:00 Prestávka

15:00 – 16:00 Žiadosť o platbu II. Časť

 • Vypracovanie súhrnnej žiadosti o platbu
 • Predloženie súhrnnej žiadosti o platbu

16:00 – 17:15 Verejné obstarávanie

 • Evidovanie verejného obstarávania
 • Evidovanie zmlúv k verejnému obstarávaniu
 • Predloženie verejného obstarávania

17:15 – 17:30 Diskusia


Skočiť na hlavné menu