Školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“ v Trenčíne


Dátum: 03.03.2020

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “.

Termín konania: utorok, 3. marca 2020

Miesto konania: Školiaca miestnosť Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: petra.hinkova@tsk.sk. Kapacita miestnosti je obmedzená, v prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie. Vyhradzujeme si právo na zmenu programu. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

Program seminára:

Začiatočníci

8:00 –  8:20    Registrácia účastníkov

8:20 –  8:30    Prezentácia  Informačno – poradenského centra pre EŠIF TSK

8:30 –  9:00    Úvod do ITMS2014+

 • Informačné kanály
 • Všeobecné funkcionality
 • Funkcionalita všeobecnej komunikácie

9:00 – 9:45      Subjekt a používatelia

 • Registrácia subjektu do ITMS2014+
 • Aktivácia používateľských kont
 • Správa subjektu a osôb
 • Spis subjektu

9:45 – 10:00   Výzvy

 • Vyhľadávanie nad výzvami

10:00 – 10:15 Prestávka

10:15 – 11:30 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

 • Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 • Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

11:30 – 12.00 Projekty  I. časť

 • Stručný prehľad evidenciou projektov
 • Hlásenia o začatí a ukončení projektu

Pokročilí

13:00 - 13:30 Úvod do ITMS2014+

 • Všeobecné funkcionality
 • Komunikačné kanály
 • Nové funkcionality

13:30 – 14:00 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

 • Diskusia ku konkrétnym problémom pri procese predkladania a schvaľovania ŽoNFP
 • Odporúčania zo strany IPC

14:00 – 14:30  Projekty  I. časť

 • Stručný prehľad evidenciou projektov
 • Hlásenia o začatí a ukončení projektu

14:30 – 15:15  Projekty  II. časť

 • Monitorovanie
 • Účastníci projektu

15:15 – 15:30 Prestávka

15:30 – 16:15 Žiadosť o platbu

 • Evidencia účtovných dokladov
 • Vypracovanie Žiadosti o platbu
 • Deklarovanie výdavkov
 • Predloženie žiadosti o platbu

16:15 –16:45  Verejné obstarávanie

 • Evidovanie verejného obstarávania
 • Evidovanie zmlúv k verejnému obstarávaniu
 • Predloženie verejného obstarávania

16:45 – 17:00 Diskusia


Skočiť na hlavné menu