Školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “ v Košickom kraji


Dátum: 21.06.2018

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  pripravili školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “.

Termín:  21. jún 2018 (štvrtok) o 8:15
Miesto školenia:  Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66, Košice.

Cieľom školenia je praktický tréning ovládania informačného systému ITMS2014+, ktorý je nevyhnutným nástrojom pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok ako aj následnú implementáciu projektov z EŠIF.

Na školení budú prezentované aj inovácie, ktoré boli v systéme implementované, a ktoré umožňujú napr. podávať celú žiadosť prostredníctvom elektronickej schránky. 
Vzhľadom na to, že školenie je zamerané na osvojenie si praktických zručností, je potrebné, aby si každý účastník doniesol svoj notebook, ktorý sa dá prihlásiť na sieť wifi.

Registrácia

Skočiť na hlavné menu