Školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “ sa bude konať v Trenčíne


Dátum: 24.09.2019

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “.

Termín konania: utorok, 24. septembra 2019 o 8:30 hod.

Miesto konania: Školiaca miestnosť Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).

Svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: petra.hinkova@tsk.sk v termíne do utorka, 10. septembra 2019. Prihlásiť sa môžu max. 2 účastníci za organizáciu. Kapacita miestnosti je obmedzená, v prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie. Vyhradzujeme si právo na zmenu programu. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

Pozvánka a program

Tešíme sa na vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu