Školenie : „Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z EŠIF “ v Prešove


Dátum: 11.12.2018

Po veľkom záujme  a pozitívnom ohlase na školenie k verejnému obstarávaniu v máji 2018, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Prešovskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre Vás opätovne pripravili školenie : „Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z EŠIF “.

Termín konania: 11. december 2018 (utorok) o 9.00 hod.

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Veľká zasadačka II. Poschodie

Lektor: Mgr. Branislav Hudec  (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu-CKO)

Na školenie sa môžete prihlásiť prostredníctvom online formulára do 7.12.2018.

Pozvánka a program


Skočiť na hlavné menu