Školenie ITMS 2014+ pre žiadateľov/prijímateľov v Banskobystrickom kraji


Dátum: 13.12.2017

Obrázok k aktualite Školenie ITMS 2014+ pre žiadateľov/prijímateľov v Banskobystrickom kraji
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Banskobystrickom kraji organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP bezplatné školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“.
Odborná stránka bude zabezpečená lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Termín konania: 13. decembra 2017 (streda) o 8:15 hod.
Miesto konania:
MsÚ Banská Bystrica, Zasadacie miestnosti II. poschodie,
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Na školenie je potrebné priniesť si notebook. Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť (max. 2 x 20), prosím, potvrďte zaslaním návratky na adresu: ipc@banskabystrica.sk v termíne do 8.12.2017, 12:00 hod.

Pozvánka
Návratka
 
Skočiť na hlavné menu