Školenie: „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“ v Nitre


Dátum: 18.06.2019

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Nitrianskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na školenie: „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“

 Termín a miesto konania: 18. jún 2019 (utorok), Nitra o 9:00 hod.
Agroinštitút Nitra, Akademická 4, prednášková miestnosť A2

Lektor: Mgr. Branislav Hudec (Centrálny koordinačný orgán – ÚPPVII SR)

Pozvánka a program

Návratka

Tešíme sa na Vašu účasť


Skočiť na hlavné menu