Školenia zamerané na prácu s e-schránkami


Dátum: 23.05.2017

Obrázok k aktualite Školenia zamerané na prácu s e-schránkami

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) pravidelne organizuje školenia zamerané na prácu s elektronickými schránkami pre verejnú správu aj pre súkromné osoby. Najbližšie budú školenia prebiehať v Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

Elektronická komunikácia nemusí byť pre každého jednoduchá. NASES poskytuje niekoľko druhov školení, ktoré ľuďom pomáhajú s lepšou a efektívnejšou správou elektronických schránok.

 „O školenia je čoraz väčší záujem, preto sme sa rozhodli okrem Bratislavy zorganizovať väčšie prezentačné semináre aj v ďalších troch mestách,“ hovorí Rastislav Pavlík, hlavný organizátor školení NASES. Od 23. mája budú prebiehať v Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach úvodné školenia pre orgány verejnej moci zamerané na eGovernment a základnú funkcionalitu Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. „Na tieto školenia sa záujemcovia nemusia prihlasovať elektronicky, stačí ak prídu osobne priamo na miesto konania,“ doplnil Pavlík.

Doteraz sa vyškolilo viac ako 400 zamestnancov štátnych a samosprávnych organizácií, ale aj zamestnancov firiem súkromného sektora. Školenia sú zamerané na základné funkcionality ústredného portálu slovensko.sk a elektronické formuláre na  portáli. Počas niekoľkých hodín sa účastníci oboznámia s legislatívou, správou elektronickej schránky štátnej inštitúcie, naučia sa ako môžu udeliť oprávnenie inej osobe na zastupovanie čispravovať podania. Kapacita školiacich priestorov je od 100 do 200 osôb.

Školenie Banská Bystrica:
Termín: 23. 5. 2017, 10:00 – 12:00 h.
Miesto: kongresová sála Okresného úradu Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Školenie Košice:
Termín: 25. 5. 2017, 10:00 – 12:00 h.
Miesto: Malá zasadačka Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Školenie Žilina:
Termín: 30. 5. 2017, 10:00 – 12:00 h.
Miesto: kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 4, 011 09 Žilina

Viac informácií o školeniach nájdete na https://www.nases.gov.sk/slovensko-sk/skolenia/index.html

O ÚPVS - Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk)
Je jednotným a centrálnym prístupovým bodom, prostredníctvom ktorého môžu občania a podnikatelia pristupovať k elektronickým službám verejnej správy. Zároveň poskytuje verejnosti súhrnné informácie súvisiace s vybavovaním úradných ztáležiostí vo forme životných situácií, agend, ako aj podporné informácie na samotné využitie elektronických služieb a návody na prácu s portálom. Z pohľadu verejnej správy zabezpečuje ústredný portál centrálne prepojenú infraštruktúru pre informačné systémy verejnej správy a zároveň umožňuje využívanie spoločných modulov.


Skočiť na hlavné menu