SK 8: Kraje podporili program Slovensko, výhrady však majú k rozdeleniu alokácií


Dátum: 28.06.2022

Obrázok k aktualite SK 8: Kraje podporili program Slovensko, výhrady však majú k rozdeleniu alokácií
Samosprávne kraje podporili program Slovensko 2021 - 2027, majú však výhrady k procesu tvorby i samotnému obsahu dokumentu, prostredníctvom ktorého sa budú financovať projekty z fondov EÚ v novom programovom období.

Predseda Združenia samosprávnych krajov SK 8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič poukázal na rozdelenie alokácií. "Oceňujeme, že sa alokácie implementované cez integrované územné stratégie zvýšili z 889 mil. eur na 1,2 mld. eur. Oproti aprílovému návrhu však klesla výška zdrojov na niektoré špecifické ciele, ako napríklad na rozvoj siete kanalizácií, zefektívnenie odpadového hospodárstva alebo výstavbu cyklotrás. Rovnako sa znížil aj rozdiel medzi alokáciou pre kraje a pre územia udržateľného mestského rozvoja," konkretizoval.

Podpredseda SK 8 a predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský takisto poukázal na to, že o finančnej podpore projektových zámerov budú do veľkej miery rady partnerstva na úrovni každého z krajov. "V tejto súvislosti sme presadzovali zjednodušenie hlasovania v týchto zhromaždeniach sociálno-ekonomických partnerov. V procese vyhodnocovania projektových zámerov nás brzdí fakt, že stále nepoznáme výšku alokácií pre jednotlivé kraje," skonštatoval Majerský.

Pripomenul takisto, že v rámci konzultácií nebol akceptovaný návrh SK 8, aby kraje v radách partnerstva rozhodovali o väčšom objeme peňazí v typicky verejnoprospešných, komunitných aktivitách, ktorými sú napríklad prepojenie cyklotrás, dobudovanie siete kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.
Vláda v utorok schválila operačný program Slovensko, na základe ktorého sa bude čerpať takmer 13 miliárd eur v novom programovom období. Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) po rokovaní kabinetu priblížil, že financie budú určené najmä na investície do regionálnych ciest, kanalizácií, do prístupu k pitnej vode, do verejnej dopravy a mobility, ale taktiež na podporu inovácií a digitalizácie, energetickej bezpečnosti, zelených riešení, ale aj na podporu marginalizovaných rómskych komunít a na Fond spravodlivej transformácie.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu