Sinaj - komunitné centrum pre rodinu


Dátum: 25.06.2021

Obrázok k aktualite Sinaj - komunitné centrum pre rodinu

Zriaďovateľom Komunitného centra Sinaj je občianske združenie Viac – inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, ktoré začalo svoju činnosť v roku 2011. Osobitne pomáha mladým ľudom v nepriaznivej životnej situácií, v sociálnej a hmotnej núdzi a v ohrození. Samotné KC Sinaj vzniklo v septembri 2016 a to vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V Komunitnom centre pomáhajú rodinám v núdzi, mladým rodinám a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a taktiež seniorom. Prostredníctvom národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni , do ktorého sa OZ Viac zapojilo, bolo umožnené vytvoriť  v Komunitnom centre 3 pracovné miesta a odborne podporiť riešenie problémov v rámci komunity. 

O konkrétnych službách Komunitného centra sa dozviete v nasledovnom videu:

 


Skočiť na hlavné menu