SIEA v pondelok otvorí registrácie žiadostí o príspevky na fotovoltické panely


Dátum: 08.02.2021

Obrázok k aktualite SIEA v pondelok otvorí registrácie žiadostí o príspevky na fotovoltické panely
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v pondelok o 15.00 h spustí nové registrácie žiadostí o príspevok na fotovoltické panely. Agentúra doplnila prostriedky na financovanie podpory inštalácie obnoviteľných zdrojov energie z projektu Zelená domácnostiam II o 10,8 milióna eur. Zásobník žiadostí o poukážky na slnečné kolektory otvorí SIEA od 10. februára, od 15. februára sa začne registrácia žiadostí o poukážky na tepelné čerpadlá a od 17. februára na kotly na biomasu.

Výška podpory závisí od inštalovaného výkonu zariadenia. Maximálny príspevok na tepelné čerpadlá je 3400 eur, pri slnečných kolektoroch je to 1750 eur a po 1500 eur môžu získať domácnosti na inštalácie fotovoltických panelov a kotlov na biomasu.

Z doplnenej sumy 10,8 milióna eur je na tepelné čerpadlá vyčlenených šesť miliónov eur, na slnečné kolektory 1,7 milióna eur, na fotovoltické panely 1,6 milióna eur a na kotly na biomasu 1,5 milióna eur.

Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja domácnosti doteraz využili na nákup 3561 tepelných čerpadiel, 3482 slnečných kolektorov, 2134 fotovoltických panelov a 1666 kotlov na biomasu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu