SIEA uvoľnila na inštaláciu OZE v domácnostiach ďalších 10,8 milióna eur


Dátum: 22.01.2021

Obrázok k aktualite SIEA uvoľnila na inštaláciu OZE v domácnostiach ďalších 10,8 milióna eur
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) doplnila do zásobníkov na projekty na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie 10,8 milióna eur, pričom žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II bude možné znovu podávať od februára. Na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú mať domácnosti naďalej päť mesiacov, informovala v piatok SIEA.
 
Generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš potvrdil, že záujem o túto formu podpory pretrváva napriek zložitej situácii v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. "Aj naďalej ponechávame predĺženú platnosť poukážok na päť mesiacov, aby mali domácnosti dostatok času na zabezpečenie inštalácie zariadení. Žiadosti o preplatenie vybavujeme priebežne s rešpektovaním protiepidemických opatrení," uviedol Blaškovitš. Z doplnenej sumy 10,8 mil. eur je na tepelné čerpadlá vyčlenených šesť miliónov eur, na slnečné kolektory 1,7 milióna eur, na fotovoltické panely 1,6 milióna eur a na kotly na biomasu 1,5 milióna eur.


Výška podpory zostáva v roku 2021 nezmenená a naďalej závisí od inštalovaného výkonu zariadenia. Maximálny príspevok na tepelné čerpadlá je 3400 eur, pri slnečných kolektoroch je to 1750 eur a po 1500 eur môžu získať domácnosti na inštalácie fotovoltických panelov a kotlov na biomasu.


Prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam II bolo od roku 2019 z európskych zdrojov podporených 10.834 nových inštalácií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v celkovej sume 21,7 milióna eur, čo okrem spokojných domácností prispelo aj k podpore podnikateľského prostredia. Celkom je v projekte na podporu inštalácií určených 37 miliónov eur.


 "Aj v tomto roku budú môcť domácnosti registrovať svoje žiadosti prostredníctvom elektronického systému s využitím zásobníkov. Zásobníky pre jednotlivé druhy zariadení budeme otvárať postupne s postupným vydávaním poukážok," spresnil Blaškovitš.


Registrovať žiadosti o poukážky na fotovoltické panely bude možné od 8. februára a na slnečné kolektory od 10. februára. Od 15. februára sa začne registrácia žiadostí o poukážky na tepelné čerpadlá a od 17. februára na kotly na biomasu.


"Zásobníky otvoríme v tradičnom čase vždy o 15.00 h v uvedené dni a prvé tohtoročné poukážky budú vydané v nasledujúcich dňoch - v utorok alebo vo štvrtok o 11.00 h. Tak ako v minulom roku aj naďalej platí, že do vydania poukážky je možné žiadosti v elektronickom systéme upravovať," doplnil Blaškovitš.


Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja domácnosti doteraz využili na nákup 3561 tepelných čerpadiel, 3482 slnečných kolektorov, 2134 fotovoltických panelov a 1666 kotlov na biomasu.  
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu